Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark
  • Değerli Kullanıcılarımız,
    İslami Sayfa, yenilen altyapısı ve tasarımı ile sizlere çok daha iyi hizmet sunabilmek adına büyük bir değişim ve yenilenme içerisindedir.
    Bu süreç içerisinde sizlerden ayrı kalacağımız kısa aralıklar olabilir, ek olarak kullanıcılarımız sitemizde mevcut üyeliklerine giriş yapmak istediklerinde "Şifre Sıfırlama"bağlantısını kullanarak mevcut e postaları ile bu süreci kolayca tamamlayabilirler.

Seyyİd Şahâbü's sakibeyn Şehâbeddîn el-berzencî (ks) efendİnİn halvetİyye silsİlesİ:

halvetiyye

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
14 Ağu 2010
Mesajlar
23
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
43
Seyyİd Şahâbü's sakibeyn Şehâbeddîn el-berzencî (ks) efendİnİn halvetİyye silsİlesİ:

ŞEYH SEYYİD ŞAHÂBÜ'S SAKIBEYN ŞEHÂBEDDÎN EL-BERZENCÎ (K.S) EFENDİ'NİN HALVETİYYE TARÎKATİ SILSİLESİ:
1. Seyyidü'l evvelin ve'l ahirin Muhammed Mustafa salallahu aleyhi ve sellem.
2. Ebu'l Haseneyn İmam Ali el Murtaza Radıyallahu anh.
3. Seyyidü't Tâbi'în Ebu Sa'id Hasan b. Yesâr el Basrî, Kuddise Sirruh.
4. Eş Şeyhü'l Lami'î Habib el Acemî, Kuddise Sirruh.
5. Eş Şeyhü'l Kebir Ebu Süleyman Davud b. Nasır et Ta'î, Kuddise Sirruh.
6. Eş Şeyhü'l Fahin Ebu'l Mahfuz Maruf Ali el Kerhî, Kuddise Sirruh.
7. Eş Şeyhü'l Kerim ebu'l Hasan Sırrı's Sakatî, Kuddise Sirruh.
8. Seyyidü't Tâife-i Sûfıyye Ebû'l Kasım Cüneyd b. Muhammed el Bağdadî, Kuddise Sirruh.
9. Şeyh Ebû Ali Ahmed Mimşâd ed Dineverdî, Kuddise Sirruh.
10. Şeyh Ebu Abdullah Muhammed Dineverî, Kuddise Sirruh.
11. Şeyh Muhammed Amveyh bin Abdullah el Bekri, Kuddise Sirruh.
12. Şeyh Ömer Vecihüddin kadı el Bekrî, Kuddise Sirruh.
13. Şeyh Ebu'n Necib Ziyâüddîn Abdülkâhir el Bekrî es Sühreverdî, Kuddise Sirruh.
14. Hazreti pir, Şeyh Ebû Reşid Kutbuddîn el Ebherî, Kuddise Sirruh.
15. Şeyh Rüknuddîn Muhammed Nehhâs el Buharî, Kuddise Sirruh.
16. Şeyh Şihabüddîn Muhammed et Tebrizî, Kuddise Sirruh.
17. Şeyh Cemaleddin Şirazi, Kuddise Sirruh.
18. Şeyh İbrahim Zahid Geylani, Kuddise Sirruh. (Zahidiyye-i Celvetiyye tarikatının piri).
19. Şeyh Sadeddin Fergani, Kuddise Sirruh.
20. Şeyh Kerimüddîn Ahî Muhammed bin Nur el Halveti, Kuddise Sirruh.
21. Hazreti Pir Ebû Abdullah Siracüddîn Ömer bin eş-Şeyh Ekmelüddîn el Geylani el-Lahci el-Halveti, Kuddise Sirruh.
22. Şeyh Âhi Emre Muhammed Halvetî, Kuddise Sirruh.
23. Şeyh Hacı İzzeddin Halvetî, Kuddise Sirruh.
24. Şeyh Sadreddin Hunyavî, Kuddise Sirruh.
25. Şeyh Piri sâni Seyyid Yahya Şirvânî, Kuddise Sirruh.
26. Hazreti Pîr Muhammed Bahaddin Erzincânî, Kuddise Sirruh.
27. Şeyh Cemaleddin Halvetî, Kuddise Sirruh.
28. Şeyh Hayreddîn î Tokadî, Kuddise Sirruh.
29. Pîri Muazzam el Halvetî Hazreti Şabanı Velî, Kuddise Sirruh.
30. Kastamonulu Şeyh Muhyiddin Efendi, Kuddise Sirruh.
31. Kastamonulu Şeyh Ömer Fuadi Efendi, Kuddise Sirruh.
32. Çorumlu Şeyh İsmail Efendi, Kuddise Sirruh.
33. Karabaş-ı Veli Şeyh Ali Alaaddin Efendi, Kuddise Sirruh.
34. Şeyh Nasuhi Muhammed Efendi, Kuddise Sirruh.
35. Mudurnu’lu Şeyh Abdullah Rüşdi Efendi, Kuddise Sirruh.
36. Zevra’lı Şeyh Hacı Mehmet Efendi, Kuddise Sirruh.
37. Çerkeş’li Şeyh Hacı Mustafa Efendi, Kuddise Sirruh.
38. Beypazar’lı Şeyh Ali Efendi, Kuddise Sirruh.
39. Kuşadalı Şeyh İbrahim Halveti Efendi, Kuddise Sirruh.
40. Muhammed Tevfik Bosnavi, Kuddise Sirruh.
41. Şeyh Seyyid Hüseyin Ruhi, Kuddise Sirruh.
42. Şeyh Seyyid İbrahim Ruhi, Kuddise Sirruh.
43. Şeyh Seyyid Âkif Ruhi, Kuddise Sirruh.
44. Şeyh Seyyid Hüsam Ruhi, Kuddise Sirruh.
45. Şeyh Seyyid Şahabus-Sakıbeyn, Kuddise Sirruh.
 

Griş Yapın veya Üye Olun

Yanıt için giriş yapmanız veya üye olmanız gerekir.
veya

Yeni hesap oluştur

Topluluğumuzda bir hesap oluşturun. Bu işlem çok kolay!
Üst Alt