Neler Yeni

Hoşgeldiniz İslami Forum Sayfası

Tüm özelliklerimize erişmek için şimdi bize katılın. Kaydolduktan ve oturum açtıktan sonra, konular oluşturabilir, mevcut konulara yanıtlar gönderebilir, diğer üyelerinize itibar kazandırabilir, kendi özel mesajınızı edinebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca hızlı ve tamamen ücretsizdir, peki ne bekliyorsunuz?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

SAHTE ŞARLATAN MEHDİ !!! (1 Kullanıcı)

DIDEM

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
18 Tem 2006
Mesajlar
231
Tepki puanı
0
Puanları
0
NUR TV'de sürekli konuşan ve kendisini Allah'ın Rasûlu diye kamuoyuna tanıtan; sahte, şarlatan Mehdi(!) İskender Evrenesoğlu (İskender Ali Mihr)'in gerçek yüzünü ortaya çıkarıyoruz.

UYARIYORUZ... NUR TV'ye DİKKAT ! NUR TV'de sürekli konuşan ve kendisini Allah'ın Rasûlu diye kamuoyuna tanıtan; sahte, şarlatan Mehdi(!) İskender Evrenesoğlu (İskender Ali Mihr)'in gerçek yüzünü ortaya çıkarıyoruz. Başta Başbakanlık olmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığını ve tüm duyarlı sivil toplum kuruluşlarını göreve çağırıyoruz. Bu sahte peygamberin birkac dümenini ve şeytani oyunlarını aşagıda maddeler halinde belirtiyoruz; "Kuranda 3 bin ayet vardır" "Allah ile konuşuyorum" "Benimle birlikte Allah ile konuşan 20 arkadaşımız var" "Ben Resulüm" "65 milyon insanda, 5 milyonu cennete gidecek" "Alnındaki şeytani beni göstererek, bunun bir işaret olduğunu belirtme". İslam'ın nurlu esaslarını; güya "Allah Üniversitesi" (University Of Allah) adı altında, yer altına çekmek suretiyle, karanlık fikirlerini insanlara enjekte etmeye çalışıyorlar. MİHR vakfı adı altında, islamî akideye uymayan birçok işi yapan bu sahte peygamber yandaşlarına karşı, SİZLERİ DAHA DİKKATLİ OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ bu adamın resmini de şu linkten bulabilirsiniz : http://www.ravda.net/evrenesoglu.gif

..........................................ALINTIDIR...........................................
 

beje_heval

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
23 Tem 2006
Mesajlar
2
Tepki puanı
0
Puanları
0
RE: sahte mehdi

RE: sahte mehdi

MEHDİNİN GELMESİNE ÇOK VAR KIYAMETİN KÜÇÜK ALEMETLERİ BİTMEDEN MEHDİ GELMEZ AYRIYETTEN MEHDİNİN EREYE GELECEĞİ BELLİ DEĞİL BELKİ TÜRKİYEY BELKİDE ORTADOĞUYA BELKİDE DÜNYANIN ÖBÜR UCUNA
 

hidayetçi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
23 Tem 2008
Mesajlar
15
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
46
Web Sitesi
www.mihr.com
Sevgili cahil kardeşim hiç tanımadığın bir insana iftira etmek hakmı? Nerde kaldı edep Peygamber Efendimiz ne buyuruyor: Mümin olan kişi insanların elinden ve dilinden zarar görmediği kişidir. Hani nerde sizde o edep Eğer sen ,kuranı bilmiyorsan ayetleri idrak edemediysen Yunus 7-8 ayetlerinde Yüce rabbimiz ne buyuruyor:Onlar Allaha ulaşmayı dilemezler dünya hayatından razıdırlar ve onunla mutmain olurlar onlar ayetlerimizden gafil olanlardır.kazandıkları dereceler gereğince gidecekleri yer cehennemdir.
Eğer doğruları gerçekten öğrenmek istiyorsan samimi olarak inancın varsa bana ulaş inşaallah mailim:m.acikalin@*****.com
 

hidayetçi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
23 Tem 2008
Mesajlar
15
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
46
Web Sitesi
www.mihr.com
Cevap 1: Sen Allah ile konuşmuyormusun hiçmi dua etmedin hiçmi yalvarmadın Allaha
 

hidayetçi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
23 Tem 2008
Mesajlar
15
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
46
Web Sitesi
www.mihr.com
42/ŞURA-51: Ve mâ kâne li beşerin en yukellimehullâhu illâ vahyen ev min verâi hıcâbin ev yursile resûlen fe yûhıye bi iznihî mâ yeşâu, innehu aliyyun hakîm(hakîmun).
Allah’ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır, illâ vahyile veya perde arkasından veya dilediğine izniyle vahyetsin diye resûl (melek) göndererek. Allah, bilir ve hikmet sahibidir.

10/YUNUS-87: Ve evhaynâ ilâ mûsâ ve ahîhi en tebevveâ li kavmikumâ bi mısra buyûten vec’alû buyûtekum kıbleten ve akîmus sâlah(sâlate), ve beşşiril mu’minîn(mu’minîne).
Musa (A.S) ve kardeşine vahyettik: “İkinizin kavmi için Mısır’a evler yapın ve evlerinizi kıble kılın ve namazı ikame edin. Ve mü’minleri müjdele!”

Soruyorum sana Musa As ın kardeşiyle Allahu Teala konuştuk diyor O nebi de değil

Varmıymış Allahla konuşmak
 

hidayetçi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
23 Tem 2008
Mesajlar
15
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
46
Web Sitesi
www.mihr.com
28/KASAS-7: Ve evhaynâ ilâ ummi mûsâ en erdıîh(erdıîhi), fe izâ hıfti aleyhi fe elkîhi fîl yemmi ve lâ tehâfî ve lâ tahzenî, innâ râddûhu ileyki ve câılûhu minel murselîn(murselîne).
Ve Musa (A.S)’ın annesine şöyle vahyettik: “Onu emzirmesini ve onun için korktuğu zaman onu nehre atmasını (bırakmasını). Ve sen korkma, mahzun olma (üzülme). Muhakkak ki Biz, onu sana döndüreceğiz. Ve onu mürselinlerden (resûllerden) kılacağız.”

Allahu Teala Hz.Musa As ın annesiyle konuşmuş gördünmü sevgili kardeşim
 

hidayetçi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
23 Tem 2008
Mesajlar
15
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
46
Web Sitesi
www.mihr.com
4/NİSA-164: Ve rusulen kad kasasnâhum aleyke min kablu ve rusulen lem naksushum aleyk(aleyke), ve kellemallâhu mûsâ teklîmâ(teklîmen).
Sana daha önce kıssa ettiğimiz (bahsettiğimiz) resûllere ve bahsetmediğimiz resûllere (vahyettik). Ve Allah, Hz. Musa'ya hitap ederek konuştu.
 

hidayetçi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
23 Tem 2008
Mesajlar
15
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
46
Web Sitesi
www.mihr.com
Ve andolsun ki Biz, Musa (A.S)’a vahyettik ki: “Kullarımla gece (yola) çıkıp yürü! Sonra da (asanla) vurarak onlar için kuru bir yol aç! (Firavunun size) yetişmesinden korkma ve (suda boğulmaktan da) endişe etme!”
 

hidayetçi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
23 Tem 2008
Mesajlar
15
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
46
Web Sitesi
www.mihr.com
Ben Resulum e gelince


33/AHZAB-7: Ve iz ehaznâ minen nebîyyîne mîsâkahum ve minke ve min nûhın ve ibrâhîme ve mûsâ ve îsebni meryeme ve ehaznâ minhum mîsâkan galîzâ(galîzan).
O zaman ki; Biz, nebîlerden onların misaklerini almıştık. Ve senden ve Hz. Nuh’tan ve Hz. İbrâhîm’den ve Hz. Musa’dan ve Meryemoğlu Hz. İsa’dan ve onlardan ağır bir misak aldık.

3/AL-İ İMRAN-81: Ve iz ehazallâhu mîsâkan nebiyyîne lemâ âteytukum min kitâbin ve hikmetin summe câekum resûlun musaddikun limâ meakum le tu’minunne bihî ve le tensurunneh(tensurunnehu), kâle e akrartum ve ehaztum alâ zâlikum ısrî, kâlû akrarnâ, kâle feşhedû ve ene meakum mineş şâhidîn(şâhidîne).
Hani o zaman ki; Allah, peygamberlerin (nebîlerin) MİSAK’ini (yeminini) almıştı: “Andolsun ki; size Kitap ve hikmet verdim, sizlerden sonra sizinle beraber bulunanı (Allah’ın sizlere verdiği kitapları) tasdik eden Resûl gelince, O’na mutlaka îmân edecek ve O’na mutlaka yardım edeceksiniz. Bunu ikrar ettiniz mi ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı?” “İkrar ettik.” dediler. “Öyle ise şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim.” buyurdu.
Peygamber Efendimiz ve diğer nebilerden Allahu Tealanın misak aldığı ve nebilerin kendisine yardım edeceği resul kim acaba sevgili kardeşim
 

hidayetçi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
23 Tem 2008
Mesajlar
15
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
46
Web Sitesi
www.mihr.com
25/FURKAN-30: Ve kâler resûlu yâ rabbi inne kavmîttehazû hâzel kur’âne mehcûrâ(mehcûran).
Ve resûl: “Ey Rabbim! Muhakkak ki benim kavmim, bu Kur’ân’dan ayrıldı (Kur’ân’ı terketti).” dedi.

Kuranı kerim Peygamber Efendimiz 40 yaşındayken inmeye başladı ve 23 senede tamamlandı Peygamber efendimizde 63 yaşında vefat etti.Sahabenin ise bırakın terketmeyi kuranın bütününe iman ettiğini söylüyor Yüce rabbimiz

3/AL-İ İMRAN-119: Hâ entum ulâi tuhıbbûnehum ve lâ yuhıbbûnekum ve tû’minûne bil kitâbi kullih(kullihi), ve izâ lekûkum kâlû âmennâ, ve izâ halev addû aleykumul enâmile minel gayz(gayzi), kul mûtû bi gayzikum, innallâhe alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).
(Ey mü’minler)! Siz öyle kimselersiniz ki; onlar, sizi sevmedikleri halde siz, onları seversiniz ve siz Kitab’ın bütününe îmân edersiniz. Onlar, sizinle karşılaştıkları zaman: “Îmân ettik.” derler. Ama tenhada, kendi başlarına kaldıkları zaman size olan öfkelerinden (dolayı), parmak uçlarını ısırırlar. De ki: “Öfkenizle ölün.” Hiç şüphesiz Allah, sinelerde olanı bilir.

Peygamber Efendimizden sonra gelecek ve Peygamber Efendimzinde kendisine yardım edeceğine dair misak verdiği benim kavmim Kuranı terketti diyen resul acaba Sizin kendisine hakaret ettiğiniz Mehdi resul olabilir değilmi Sevgili kardeşim
 

hidayetçi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
23 Tem 2008
Mesajlar
15
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
46
Web Sitesi
www.mihr.com
7/A'RAF-179: Ve lekad zere’nâ li cehenneme kesîren minel cinni vel insi lehum kulûbun lâ yefkahûne bihâ ve lehum a’yunun lâ yubsırûne bihâ ve lehum âzânun lâ yesmeûne bihâ, ulâike kel en’âmi bel hum edallu, ulâike humul gâfilûn(gâfilûne).
Ve andolsun ki; cehennemi, insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık (yarattık). Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh (idrak) etmezler. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Onların kulakları vardır, onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalâlettedirler. İşte onlar, onlar gâfillerdir.

İnsanların ve cinlerin çoğunun cehenneme gideceğini Allahu Tealada söylüyor.Şüphesizki Allah herşeyin en doğrusunu bilendir.
 

hidayetçi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
23 Tem 2008
Mesajlar
15
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
46
Web Sitesi
www.mihr.com
Kardeşim biz bu ayetleri cami imamlarından yada hocalardan öğrenmedik.Kuranı öğrenip yaşamak yanlışsa biz yanlıştayız ve zanlarınla insanlara iftira eden sen doğrusun.Allahın üniversitesinde sadece kuran ayetleri ışığında İslam öğrenilir.Talep edene tabi

43/ZUHRUF-44: Ve innehu le zikrun leke ve li kavmik(kavmike), ve sevfe tus’elûn(tus’elûne).
Muhakkak ki O (Kur’ân), senin için ve senin kavmin için mutlaka bir zikirdir (öğüttür). Ve siz, (Kur’ân’dan) sorumlu olacaksınız.

Allahu Teala kurandan sorumlu olacaksınız buyuruyor.
 

Bu konuyu görüntüleyen kişiler

Üst Alt