Neler Yeni

Hoşgeldiniz İslami Forum Sayfası

Tüm özelliklerimize erişmek için şimdi bize katılın. Kaydolduktan ve oturum açtıktan sonra, konular oluşturabilir, mevcut konulara yanıtlar gönderebilir, diğer üyelerinize itibar kazandırabilir, kendi özel mesajınızı edinebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca hızlı ve tamamen ücretsizdir, peki ne bekliyorsunuz?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Ramazanin Son 10 Günü Hakkinda (1 Kullanıcı)

smmmtuba

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
20 Tem 2007
Mesajlar
1,639
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
46
RAMAZAN’IN SON ON GÜNÜ HAKKINDA

Ashabdan bazıları rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan’ın son yedi gecesinde bulunduğunu gördüler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem [sav]:

“ Rüyalarınızın, Kadir gecesinin Ramazanın son yedi gecesinde bulunduğuna ilişkin olduğunu görüyorum. Buna göre Kadir gecesine kavuşmak isteyen, onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!” [Buhari, Teravih namazı, No:2017;, Müslim, Sıyam,No:1169.]

Resul-i Ekrem [sav], Ramazan ayında Kadir gecesinin faziletini elde etmek için araştırıyordu. Bir keresinde Ramazan ayının ilk on gününde itikafa girmişti. Sonra Ramazan’ın ikinci on gününde aramış ve bu şekilde birkaç kere yapmıştı. Sonunda Kadir gecesinin Ramazan’ın son on gününde aranması konusunda karar kılmış ve son on günde araştırılmasını emretmişti. Konuyla ilgili olarak Hz. Aişe’den [r.an] rivayet edilen bir hadis şöyledir:

“ Kadir gecesini Ramazan’ın son on gününde arayın.” [Buhari, Teravih namazı, No:2017;, Müslim, Sıyam,No:1169.]

Buhari’nin bir rivayetinde de şöyledir: “Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde arayın.” Bu manada birçok hadis vardır.

Hz. Ebu Bekir [r.a] diyor ki: “Ben Resul-i Ekrem [sav]’den, Kadir gecesinin Ramazan ayının son on günü dışında her hangi bir zamanda araştırılmasına dair bir şey duymadım. Resul-i Ekrem [sav] şöyle buyurdu:

“ Kadir gecesini Ramazan’ın bitimine ya dokuz ya yedi ya beş ya üç gece kala ya da son gecesinde arayın” [Ahmed b. Hanbel, MÜsned,5/36,39; Tirmizi,Savm,No:794.]

Hz. Ebu Bekir [r.a] Ramazan’ın ilk yirmi gününde senenin diğer günlerinde kıldığı kadar namaz kılıyordu. Son on gün girdiğinde çok fazla ibadet etmeye başlıyordu. Hz. Ebu Bekir [r.a] Kadir gecesinin Ramazan’ın son yedi gecesinde araştırılmasını emretti.

Ebu Zerr [r.a] anlatıyor: “İnsanlara Kadir gecesinin ne zaman olduğunu sorardım. Bir gün Resul-i Ekrem [sav]’e dedim ki:

-Ey Allah’ın Resulü! Kadir gecesi Ramazan ayında mı yoksa başka bir ayda mı? O [sav]:

-Ramazan ayındadır, dedi. Ben:

-Kadir gecesi, nebiler hayatta iken olur, onların vefatı ile birlikte kaldırılır mı yoksa kıyamete kadar devam edecek mi, diye sorduğumda:

-Kıyamete kadar devam edecek, cevabını verdi. Ben:

-Ramazan’ın hangi gecesinde, dedim. O [sav]:

-Onu ilk on gün ve son on günde arayın, buyurdu. Bu kez:

-Hangi on günde, diye sordum. Resul-i Ekrem [sav]:

-Son on günde. Bundan sonra bana bu konuyla ilgili başka soru sorma, dedi. Sonra Resul-i Ekrem [sav] konuşmaya devam etti. Ben bir boşluk bulup tekrar:

-Ey Allah’ın Resulü! Senin üzerindeki hakkım için söyler misin, son on günün hangisinde, dedim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem [sav] bana o kadar sinirlendi ki, o zamana kadar bana hiçbir sohbetimizde öyle sinirlenmemişti. Sonra dedi ki:

-Son yedi günden birinde arayın. Bundan sonra bana daha bu konuyla ilgili soru sorma! ”[ Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/171; İbn Hıbban, Sahih,5/274; Hakim, Müstedrek,1/437.]

Bu hadise göre Kadir gecesi, Ramazan ayının son yedi gecesinden birindedir.

Ayın yirmi üçünün hangi gün olduğu konusunda görüş ayrılığı vardır. Kimileri son yedi günün başlangıcının ayın yirmi üçü olduğunu söylemişlerdir. Bilal’den [r.a] rivayet edilen ve bu görüşü destekleyen bir hadis şöyledir:

“ Ramazan’ın yirmi üçü son yedi günün başlangıcıdır.” [Buhari,8/153,No:4470.]

İmam-ı Malik [rah] şöyle demiştir: “Diyorum ki -Allah en iyisini bilir- Ramazan’ın son dokuz gününün başlangıcı ayın yirmi biridir. Son beş gününün başlangıcı ayın yirmi beşidir.” Abdulmelik b. Habib [rah], imam-ı Malik’in bu sözünü şöyle yorumlamıştır: “Bu Ramazan ayının noksan hesaplanmasına göredir.”

Eyüb es-Sehtayani [rah] Ramazan’ın yirmi üç ve yirmi dördüncü gecelerinde gusül alır, kokular sürünür ve şöyle derdi: “Yirmi üçüncü gece Medinelilerin gecesidir. Yirmi dördünce gece ise bizlerin gecesidir. Yani Basralıların.”

Kimileri de Ramazan’ın son yedi gününün başlangıcının ayın yirmi dördü olduğunu söylemişler ve özellikle yirmi dördüncü gecede daha fazla ibadet etmişlerdir. Hz. Enes [r.a] ve Hz. Hasan’ın [r.a] da bu görüşü savunanlardan olduğu rivayet edilmiştir. Yine bir rivayete göre Hasan [r.a] şöyle demiştir: “Yirmi sene boyunca Ramazan’ın yirmi dördüncü gecesinde güneşin doğuşunu takip ettim ve Güneş’in bu günde ışığının olmadığını gördüm.” İbni Abbas’tan [r.a] da bu şekilde bir rivayet vardır.

Ebu Zerr [r.a] ve Said el-Hudri [r.a] Ramazan ayını tam olarak hesaplamışlar ve son yedi günün başlangıcının ayın yirmi dördü olduğu görüşünü savunmuşlardır. Bu görüşü savunan daha birçok kimse vardır.

Resul-i Ekrem [sav]’den son yedi günün başlangıcının ayın yirmi üçü olduğu rivayeti de vardır. Cabir [r.a] diyor ki:” Abdullah b. Üneys Resul-i Ekrem [sav]’e Kadir gecesinin hangi gün olduğunu sordu. Bu soruyu sorduğunda Ramazan ayından yirmi iki gece bitmişti. O [sav] da:

“Kadir gecesini bu aydan geride kalan bu yedi günden birinde arayın!” [Mecmauz-Zevaid,3/175.]buyurdu.
 

smmmtuba

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
20 Tem 2007
Mesajlar
1,639
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
46
Ramazanın son on gününü

Ramazanın son on gününü

Ramazanın son on gününü Peygamber (sav);


(Ve âhiruhû itkun minen-nâr) "Müslüman kulların, mü'min kulların, Ramazana hürmet eden, Ramazanda gayret eden kulların cehennemden azad olma zamanı." diye tarif ediyor. Yâni cehennemlik olacak suçları olduğu halde Ramazan bereketiyle affolup, cehenneme düşmekten kurtulup, Allah tarafından bağışlanıp, cehennemden azad olacakları zaman...

Onun için bu son on günde, gayreti daha da arttırmak lâzım! Bütün müslüman kardeşlerimizin, bütün dinleyicilerimin daha çok bir gayrete gelmesi lâzım!.. Biliyorsunuz yarışın da sonuna doğru, yarışçılar gayretlerini daha da arttırırlar. Birinci olmak için bütün kuvvetlerini, güçlerini ortaya dökerler, iyice hızlanırlar. Siz de öyle yapın; Ramazan bitmek üzere, azaldı diye gayretlerinizi arttırın!..


Bu ayda yapılan iyiliklerin, ibadetlerin hayırların mükâfatı çok büyük olduğu için, mümkünse zekâtlarınızı bu ayda vermeye çalışın! Çünkü bu ay çıktıktan sonra verseniz alacağınız sevaptan, bu ayda verdiğiniz zaman alacağınız sevap, hadis-i şeriflere göre yetmiş kat daha fazla... Hayrât ü hasenâtınızı, ibadet ve taatinizi iyice arttırın! Çünkü bu ayda bereket var, her şey kat kat fazla veriliyor.

Bir de bayram günü müslümanların vacib olan fitreleri vardır. Fakirlere fitre sadakasını vermesi gerekiyor. Onu da önceden verebilirler. Çünkü tam bayram namazı telâşı içinde, asıl fakiri bulup da gönlünün huzuru ile, tamam buna vereyim diye verecek insan bulmakta güçlük çekilebilir. Onu da bir kaç gün önceden vermenizi hatırlatmak istiyorum.


Önümüzdeki cumaya kadarki haftayı şöyle göz önüne getirecek olursak, sevgili dinleyiciler, bu hafta içinde üç önemli zaman var, gün ve gece var:

Birisi pazarı pazartesiye bağlayan gece, Kadir gecesi olarak değerlendireceğimiz, ibadet edeceğimiz gece...

İkincisi bayramın arefesi akşamı, yâni ertesi gün bayram olacak gece... Bu da sevabı çok fazla olan gecelerden birisidir. Peygamber Efendimiz beş gün sayıyor. Bir yıl içinde ihya edilmesi çok sevaplı olan beş günden birisi, bayram gecesi... Onun için onu da unutmayalım.

Artık ramazan bitti, ertesi gün bayram, teravih de yok diye insanlar gaflete düşebilirler ve o geceyi ihya etmeyebilirler. Bir önceki gecede terâvih var, sahur var kalkıyor. O gün teravih de yok, sahur da yok diye uyuyup kalmasınlar. Gafletle vakit geçirmesinler. Bayram gecesini, yâni arefeyi bayrama bağlayan geceyi güzel değerlendirsinler diye de onu hatırlatmak istiyorum. Önemli bir şey...


Tabii bir de bayram günü var. Müslümanlar için iki büyük bayram var. Birisi oruçtan sonra Ramazanın bayramı, birisi de kurbanın bayramı, o iki ay on gün sonra olacak. Bugünlerde bizde bir taraftan Kadir gecesi, bayram yaklaşıyor diye biraz sevinç var. Ama bir taraftan da Ramazan gidiyor diye, bir mahzunluk insanın içine çöküyor.

Onbir ayın sultanı, sevapların bu kadar çok olduğu ay, bizim halimizi bir hayli değiştirmişti. Ne güzel oruç tutuyorduk, teravihlere camiye gidiyorduk, cemaate devam ediyorduk. Ne güzel Kur'an-ı Kerim'i çok okuyorduk. Sabah kalkıyorduk, teheccüd namazı kılıyorduk. Sabah namazlarını camide kılıyorduk... Ondan ayrılmanın tabii biraz da burukluğu var.

Allah-u Teàlâ Hazretleri nice nice Ramazanlara sıhhat afiyetle ulaştırsın. Sıhhat afiyetle Ramazanları ihyâ etmeyi nasib eylesin...
 

smmmtuba

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
20 Tem 2007
Mesajlar
1,639
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
46
Ramazan ayının kurtuluşumuza vesile olacak olan son on gününü yaşıyoruz.
İki önemli noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum:
Bir, Ramazan ayının içindeki gecelerden birinde bulunan Kadir Gecesi’ni Ramazan ayının son on gününde ve tek gecelerinde (21, 23, 25, 27, 29 gibi) aramamız hadisleriyle Efendimiz aleyhisselâm tarafından hatırlatılmıştır.
Bu geceden itibaren daha titiz, daha dikkatli, daha hassas olun ki, içinde Kadir Gecesi’nin olmadığı bin aydan daha hayırlı bir gecede 83 yıllık ibâdet sevabını elde edebilelim.
Şu andan itibâren ömrümüzün son on gününü ve bize verilen en büyük fırsatı yaşıyor olabiliriz.
Aman hassasiyet, aman dikkat...
İki, Ramazan ayının son on gününde itikaf ibâdeti vardır.
İtikaf: Ramazan ayının son on gününde beş vakit namaz kılınan câmi veya mescidte itikaf niyetiyle ikamet etmektir. Kadınlar kendi evlerini mescid kabul edip daimi namaz kıldıkları yerde itikaf niyetiyle ikamet ederler.
İtikaf ibadeti, Kur’ân ve Sünnetle sabittir.
• Kur’ân-ı Kerim, Bakara sûresi, ayet: 187.
• Sünnetten delili:
Hz. Aişe (r.anha) ve Hz. Ebu Hureyre (r.a.)’nin rivayetleriyle, Peygamberimiz Efendimiz’in “Orucun farz olunmasından itibaren ömürlerinin sonuna kadar Ramazan ayının son on gününde itikaf ettikleri” sâbittir. (İmam Serahsi, el-Mebsut. c/3, sf: 114. Beyrut: ty, D. Marife Neş.)
• İtikaf 3’e ayrılır:
1- Vacib: Nezrolunan itikaftır.
2- Kifaye yoluyla sünnet-i müekkede: Ramazan ayının son on günündeki itikaftır.
3- Müstehap: Bu ikisinin dışında bir mescidte ibadet niyetiyle yapılan itikaftır. (M. Hamdi Erdem. Ruh-u İslam. Sf: 327. İst. 1962)
• İtikafın sahih olmasının şartları vardır:
1- İtikaf için niyet şarttır. Niyetsiz itikaf olmaz.
2- İtikafın erkekler için mescidte olması şarttır. Ezan okunup, kamet getirilen ve cemaatle namaz kılınan her mescidte itikaf yapılabilir.
3- İtikafta oruçlu olmak şarttır. Çünkü Peygamberimiz Efendimiz “İtikaf ancak oruç ile birlikte eda edilebilir” buyurmuştur.
4- Müslüman olmak.
5- Akıllı ve büluğa ermiş olmak.
6- Cünüplükten, hayız ve nifastan temizlenmiş olmak da itikafın şartlarındandır. (M. Hamdi Erdem, Ruh-u İslâm. Sf: 326. İst. 1962)
• Kim ki itikafı bozarsa daha sonra on gün oruç ile beraber itikafı kaza eder.
• İtikafı bozan şeylere gelince:
1- Özürsüz camiden dışarı çıkmak.
2- Cima etmek itikafı bozar.
• İtikaf eden büyük bir kapıda duran lisan-ı hâl ve kalbiyle af, mağfiret, rıza ve ihsan isteyen bir sail gibidir.
• Bir beldedeki mü’minler topluca itikafı terkederlerse, günah işlemiş olurlar. Bir kısmı itikafa girerse, diğerleri günahtan kurtulurlar.
Allah (c.c.) hepimize bugünlerin ecrinden nasipler ihsan etsin...
 

nakşibendi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
12 Mar 2006
Mesajlar
1,946
Tepki puanı
0
Puanları
0
Es-Selamün Aleyküm Ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ebeden Daimen Kesira InşaAllah.
 

nakşibendi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
12 Mar 2006
Mesajlar
1,946
Tepki puanı
0
Puanları
0
Es-Selamün aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daimen kesira inşaAllah.
 

nigdeli

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
2 Şub 2007
Mesajlar
4,908
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
38
Es selamu aleyküm kardeşim.Rabbim razı olsun
dua ile...
 

muhammed zeki

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
16 Ağu 2007
Mesajlar
68
Tepki puanı
0
Puanları
0
Allah'ın Selamı üzerine olsun.Paylaşımın çok güzeldi.Allah hepimize dayanma gücü versin.amin
 

konak

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
20 Tem 2006
Mesajlar
1,186
Tepki puanı
0
Puanları
0
Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için Rabbim sizden razı olsun. Rabbim Ramazan ayını hakkıyla eda eden kullarından eylesin hepimizi Selam ve dua ile.
 

berra34

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
1 Eki 2007
Mesajlar
201
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
43
sabahın bu güzel saatınde Allahın bereketi üzerinıze olsun inş.ne olur dua edelım birbirimize ,dualar karşılıklıdır..Allahım güzel yaradanım bu gecelerde açılan elleri geri cevirmez inş.muhabbetle..
 

~Elçi~

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
20 Haz 2007
Mesajlar
2,893
Tepki puanı
1
Puanları
0
Yaş
44
Esselamun aleykküm kardeşim Rahman razı olsun hatırlatmalarınız için selam ve dua ile...
 

keltepe

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
9 Ağu 2007
Mesajlar
2,305
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
51
Konum
BuR$A
Allah Razi Olsun,a.e.ol Dua Ile.kadir Geceniz Mubarek Olsun.
 

smmmtuba

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
20 Tem 2007
Mesajlar
1,639
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
46
Allah'ın Selamı üzerine olsun.Paylaşımın çok güzeldi.Allah hepimize dayanma gücü versin.amin

Ve aleyna Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Amin ecmain inşaallah. Selamatle, dua ile...Kaynağı belli olan nakillerdir paylaşımdan kastımız..Allah'a emanet olun.
 

Bu konuyu görüntüleyen kişiler

Üst Alt