Neler Yeni

Hoşgeldiniz İslami Forum Sayfası

Tüm özelliklerimize erişmek için şimdi bize katılın. Kaydolduktan ve oturum açtıktan sonra, konular oluşturabilir, mevcut konulara yanıtlar gönderebilir, diğer üyelerinize itibar kazandırabilir, kendi özel mesajınızı edinebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca hızlı ve tamamen ücretsizdir, peki ne bekliyorsunuz?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Peygamberlerin durumu (1 Kullanıcı)

BASKENTLI

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
8 Nis 2006
Mesajlar
1,653
Tepki puanı
23
Puanları
0
Adem A.S. zamanında ve yakın sonrasında..
İnsanlar tek bir ÜMMETTİ..
Sonrasında İnsanlar arasında anlaşmazlık meydana geldi..
Allahu Teala' da müjdeci ve uyarıcı olmak üzere anlaşmazlık konularını çözsünler diye Kitaplar ve Peygamberler gönderdi..

Bakara (213)
İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık âyetler geldikten sonra o konuda ancak; kitap verilenler, aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri, kendi izniyle, onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah dilediğini doğru yola iletir.

Peygamberler ki; Bazıları üstün olarak gönderildi..
Allahu Teala bazıları ile vasıtasız konuştu...

İsa A.S 'a daha bebekken konuşma izni verdi ve onu Cebrail A.S. ile destekledi..

Bakara (253)
İşte peygamberler! Biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden, Allah'ın konuştukları vardır. Bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir. Meryemoğlu İsa'ya ise açık deliller verdik ve onu Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. Eğer Allah dileseydi, bunların arkasından gelen (millet)ler, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra, birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayrılığa düştüler. Onlardan inananlar da vardı, inkar edenler de. Yine Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediğini yapar.

Bütün Peygamberler;

Bakara (285)
Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."

O yüzden;

Bakara (98)
Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mîkâil'e düşman olursa bilsin ki, Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.

Peygamberler gönderildi ki, bilmediklerimizi öğrenelim..

Bakara (151)
Nitekim kendi aranızdan, size âyetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik.

İnsanlardan bir kısmı, Allahu Tealaya teslim oldu..

Al-i İmran (84)
De ki: "Allah'a, bize indirilene (Kur'an'a) İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız.

Maalesef bazı insanlar ise Allahu Tealanın ayetlerini inkar ettiler ve Peygamberleri haksız yere öldürdüler veya onlar hakkında yalan yanlış söz söylediler..
İftira attılar..

Al-i İmran (21)
Allah'ın âyetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele.

Her devirde,

Al-i İmran (179)
Allah, pisi temizden ayırıncaya kadar mü'minleri içinde bulunduğunuz şu durumda bırakacak değildir. Allah size gaybı bildirecek de değildir. Fakat Allah, peygamberlerinden dilediğini seçer (gaybı ona bildirir). O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız sizin için büyük bir mükafat vardır.
 
Son düzenleme:

BASKENTLI

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
8 Nis 2006
Mesajlar
1,653
Tepki puanı
23
Puanları
0
Maalesef bazı zamanlar , bazı insanlar.
Peygamberler hakkında aslını bilmedikleri şeyleri söylediler..
Onları bilerek veya istiyerek olmasadahi yalanladılar veya o şekilde anlaşılması açık olan sözler söylediler;

Biliniz ki;

Al-i İmran (184)
Eğer seni yalanladılarsa, senden önce açık delilleri, hikmetli sayfaları ve aydınlatıcı kitabı getiren peygamberler de yalanlanmıştı.

Şuara (105)
Nûh'un kavmi de peygamberleri yalanladı.

Şuara (123)
Âd kavmi de peygamberleri yalanladı.

Şuara (141)
Semûd kavmi de peygamberleri yalanladı.

Şuara (160)
Lût'un kavmi de peygamberleri yalanladı.

Şuara (176)
Eyke halkı da peygamberleri yalanladı.

Hicr (80)
Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı.

İman edenler,

Nahl (36)
Andolsun biz, her ümmete, "Allah'a kulluk edin, tâğûttan kaçının" diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.

Furkan (37)
Nûh kavmini de, peygamberleri yalanladıkları vakit suda boğduk. Onları insanlara bir ibret yaptık ve zalimlere elem dolu bir azap hazırladık.

İman edenler,

Nisa (136)
Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.

Bilmelisiniz ki,

Nisa (152)
Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
 
Son düzenleme:

BASKENTLI

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
8 Nis 2006
Mesajlar
1,653
Tepki puanı
23
Puanları
0
Bilmelisiniz ki..
Peygamber A.S. 'lar;

Enbiya (27)
Onlar Allah'tan önce söz söylemezler ve hep onun emriyle iş görürler.
 

BASKENTLI

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
8 Nis 2006
Mesajlar
1,653
Tepki puanı
23
Puanları
0
Peygamber A.S. 'larda,

Nefislerine zulmedebilirler o zamanda Allahu Tealaya arzda bulunup..
Af dilerler..

Afları da tabi ki, olur görür..

Kasas (16)
Mûsâ, "Rabbim! Şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet" dedi. Allah da onu affetti. Şüphesiz o, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Allahu Teala afedicıdir,

Nisa (99)
Umulur ki, Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.
Affı çok sever..

Bakara (58)
Hani, "Şu memlekete girin. Orada dilediğiniz gibi, bol bol yiyin. Kapısından eğilerek tevazu ile girin ve "hıtta!" (Ya Rabbi, bizi affet) deyin ki, biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere ise daha da fazlasını vereceğiz" demiştik.

Buyurun;

Bakara (286)
Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."
 
Son düzenleme:

BASKENTLI

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
8 Nis 2006
Mesajlar
1,653
Tepki puanı
23
Puanları
0
Hucurat (7)
Bilin ki, aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o, birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş; inkârı, fasıklığı ve (İslam'ın emirlerine) karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir.

Biliniz ki, Muhammed Mustafa A.S. 'ın devri Kıyamet anına kadar var olacak..

Ahirette de,,
Onun Ümmetinden olmaya can atılacaktır..
 
Son düzenleme:

BASKENTLI

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
8 Nis 2006
Mesajlar
1,653
Tepki puanı
23
Puanları
0
Hadıd (20)
Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. (Nihayet hepsi yok olur gider). Tıpkı şöyle: Bir yağmur ki, bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise (dünyadaki amele göre ya) çetin bir azap ve(ya) Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı, aldanış metaından başka bir şey değildir.
 

BASKENTLI

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
8 Nis 2006
Mesajlar
1,653
Tepki puanı
23
Puanları
0
La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah..

Sensin sen..
Beklenen o MEHDİ..

Kurtarıcı sen..
Sevilen sen..

Elhamdulillah..
 

Bu konuyu görüntüleyen kişiler

Üst Alt