Neler Yeni

Hoşgeldiniz İslami Forum Sayfası

Tüm özelliklerimize erişmek için şimdi bize katılın. Kaydolduktan ve oturum açtıktan sonra, konular oluşturabilir, mevcut konulara yanıtlar gönderebilir, diğer üyelerinize itibar kazandırabilir, kendi özel mesajınızı edinebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca hızlı ve tamamen ücretsizdir, peki ne bekliyorsunuz?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Peygamberimizin Dualarından Örnekler/Mahmud Sami RAMAZANOĞLU(k.s.) (1 Kullanıcı)

ferahhfeza

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
10,967
Tepki puanı
6
Puanları
0
Yaş
45
Web Sitesi
ferahhfeza.blogcu.com

Abdullahb. Abbas (r. anhümâ)’dan rivâyete göre Peygamber Efendimiz’in duâlarındanbirisi şu duâ idi:

Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır,kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümünurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beninûr eyle. (Bir başka rivayette) Benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır,kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.” (1)

Mugîre b. Şu’be’den rivayet olunduğuna göre Resûl-i Ekrem(s.a.v.)’in dualarından birisi de şu idi:

Başka bir ilâh yok, ancakAllah var. O’nun şerîki yoktur. Mülk O’nundur, hamd de O’nundur. O herşeye kâdirdir. Allah’ım, Senin verdiğine engel olacak da yoktur, vermediğiniverecek de yoktur. Ve servet sahibi olanlara servetleri Sana karşı bir menfaat veremez. Yani servetine güvenerek Sana âsî olanları o servetleri kurtaramaz.” (2)

Abdullah b. Abbas (r. anhümâ)’dan rivâyete göre Resûl-i Ekrem(s.a.v.)’e bazı kimseler gelip;

“İnsanlar; yâni Ebû Süfyân ve arkadaşları,sizinle muharebe etmek için adam ve silâh toplamışlar, hazırlık yapmışlar.Onlara mukabele edecek derecede kudretiniz yoktur. Onlardan sakınınız.”diye korkutmak istediklerinde, bu söz mü’minlerin yakîn îmânlarını vecesaretlerini artırmış, Nebiyy-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz de: “Allahbize kâfidir, o ne güzel vekîldir!” buyurmuştur. Mü’minler de böylesöylemişlerdir. (3)

Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre Resûl-i Ekrem(s.a.v.) Efendimiz’in çok kere duâsı:

“Ey Rabbimiz, bize dünyâda daiyilik, güzellik ver, âhirette de iyilik, güzellik ver. Biziateş azâbından koru,”idi. (4)

Ebû Musâ el-Eş’ârî (r.a.)’den rivâyete göre Resûl-i Ekrem(s.a.v.) Efendimiz şöyle duâ ederlerdi:

“Yâ Rabb, benim hatâlarımı,bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırı gitmemi, ve Senin benden çok iyibildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah’ım, benim latifeleşmelerimi,ciddiyet hallerimi, hatâen ve kasden yaptıklarımı ve bende olan her şeyimimağfiret eyle!” (5)

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimizşöyle buyurmuşlardır:

“Her kim günde yüz kere: ‘Lâ ilâhe illallâhuvahdehû lâ şerîke leh, lehu’l-mülkü velehü’l-hamdü ve hüve alâ küllişey’in kadîr’ derse o kimse için on köle azâd etmiş sevabıverilir, yüz hasene yazılır, yüz günâhı silinir, o gün akşam oluncayakadar bu ona şeytana karşı siper olur. Hiç bir kimse ecir bakımından onugeçemez, ancak bunu ondan fazla söyleyen kimse müstesnâ.” (6)

“Ey Rabbim! Gayb ilminle ve halk üzerine kudretinle, hayatı benimiçin hayırlı gördükçe beni yaşat, ölümü benim için hayırlı gördüğünzaman da beni vefât ettir. Ey Rabbim! Gizlide ve açıkta Senden haşyetiniistiyorum. Rızâ hâlinde de, gadab hâlinde de ihlâs sözünden ayırmamanıistiyorum, fakirlikte de zenginlikte de i’tidâlden ayırmamanı istiyorum.Senden tükenmez bir ni’met, kesilmez bir göz ferahlığı (yüzde açıkçagörülen neş’e ve huzûr) istiyorum. Senden beni kazâna râzı kılmanı,ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum. Senden yüzüne bakmanınlezzetini; Sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Bütün bunları zarar vericinin zararından,saptırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum. Ey Rabbim! Bizi îmânzînetiyle süsle, bizi doğru yolda olan hidâyet rehberleri kıl.” (7)

Peygamber Efendimiz müminlerin annesi Hz. Âişe (r. anhâ)’ye hitâbenşöyle buyurmuşlardır:

Ey Ebû Bekr’in kızı! Sana diğer duâlarıda içinde toplayan duâları söyleyeyim mi? Şöyle duâ et: “EyRabbim! Senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk, hem geç olanınıistiyorum. Ey Rabbim, Resûlünün Senden istediğini istiyorum, ResûlününSana sığındığı şeyden ben de Sana sığınıyorum. Allah’ım benim için kaza ettiğin şeyin âkibetini doğruyola ulaştır.” (8)

Yine Efendimiz Hazretleri buyurdular:​

Sana bir kısım sözler öğreteyim mi ki, Allah Teâlâ kimin hayrını murâdederse onları ona öğretir, sonra ebediyyen unutturmaz. De ki: “EyRabbim! Ben zayıfım, rızân yolunda benim zaafımı kuvvetlendir. Beni nâsiyemden tutup hayra sevk et. İslâm’ı rızâmın en son noktası kıl.Ey Rabbim, ben zayıfım, beni kuvvetlendir. Ben zelîlim beni azîz kıl. BenSana muhtacım, beni rızıklandır.” (9)

“Ey Rabbim! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan cimrilikten, elikolu dökülür derecede takatsızlıktan kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan,meskenetten Sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan, yaptığınıinsanların duyması ve medh etmeleri için yapmaktan, riyâdan, Sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, abraslıktanve kötü hastalıklardan Sana sığınırım.” (10)

Resûlullah (s.a.v.) duâsında: “Ey Rabbim! Beni, iyilik ettiğizaman sevinen, kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl.” (11)

Peygamberimizin ekseri duâları: “Ey kalbleri çekip çevirenRabbim! Kalbimi dînin üzere sâbit kıl.” idi. (12)

Kaynakça:
(1)Buhârî, Deavât, 9; Müslim, Müsâfirîn, 181.
(2)Buhârî, Ezân, 155, Deavât, 18; Müslim, Salât,193; Tirmizî, Salât, 108;Muvattâ’, Kader, 8; İbn Hanbel, Müsned,3/87.
(3)Buhârî.
(4)Bakara Sûresi, 201.
(5)Buhârî,Deavât, 60; Müslim, 70.
(6)Buhârî, Ezân, 155; Tecrîd-i Sarîh Terc. 2/910-915.
(7)el-Camiu’s Sağir.
(8)İbn Mâce, Duâ, 4.
(9)Râmüzü’l-ehâdis.
(10)Benzeri hadisler Buhârî, Deavât, 39, vd.
(11)Camiu’s-Sağir.
(12)Tirmizî, Deavât, 85.​

Mahmud Sami RAMAZANOĞLU(k.s.) /Musahabe
 

kalbiminurlandır

Eposta Onaylanmamış Üyeler
Katılım
7 Tem 2008
Mesajlar
4,042
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
32
selamunaleykum değerli ablamız :a14:
amin diyorum dualarımıza can-ı gönülden temiz bir dille inşALLAH.
Rabbimiz cc bizlerle paylaştığın için razı ve hoşnut olsun senden inşALLAH.
Ramazan Hocamızın (Kuddusi Sirruh) dua kitabı mevcut elimde .. vakit buldukça da okumaya çalışıyorum. Rabbimiz cc O'ndan (ks) da razı olsun inşALLAH. O'nu (ks) şefaatçi kılsın inşALLAH. Bizleri de şefaatine nail eylesin Ramazan Hocamızın (ks).

selametle kal :a12:
:H
 

Zeki.42

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
7 Tem 2009
Mesajlar
447
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
35
Sana bir kısım sözler öğreteyim mi ki, ALLAH Teâlâ kimin hayrını murâdederse onları ona öğretir, sonra ebediyyen unutturmaz. De ki: “EyRabbim! Ben zayıfım, rızân yolunda benim zaafımı kuvvetlendir. Beni nâsiyemden tutup hayra sevk et. İslâm’ı rızâmın en son noktası kıl.Ey Rabbim, ben zayıfım, beni kuvvetlendir. Ben zelîlim beni azîz kıl. BenSana muhtacım, beni rızıklandır.” (9)

Allah razı olsun.
 

ferahhfeza

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
10,967
Tepki puanı
6
Puanları
0
Yaş
45
Web Sitesi
ferahhfeza.blogcu.com
selamunaleykum değerli ablamız :a14:

amin diyorum dualarımıza can-ı gönülden temiz bir dille inşALLAH.
Rabbimiz cc bizlerle paylaştığın için razı ve hoşnut olsun senden inşALLAH.
Ramazan Hocamızın (Kuddusi Sirruh) dua kitabı mevcut elimde .. vakit buldukça da okumaya çalışıyorum. Rabbimiz cc O'ndan (ks) da razı olsun inşALLAH. O'nu (ks) şefaatçi kılsın inşALLAH. Bizleri de şefaatine nail eylesin Ramazan Hocamızın (ks).

selametle kal :a12:

:H

aleykum selam degerli kardeşimiz : ))
binler amin olsun .. rabbim büyüklerimizden feyizlenmeyi ,zatlarına gönelden baglanıp muhabbet duymayı nasip etsin .. cümle hakaşıklarından razı olsun şefaatlerine nail eylesin .. inşaALLAH ..

selam ve dua ile muhabbetle güzel kardeşim .. B)B)
 

ferahhfeza

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
10,967
Tepki puanı
6
Puanları
0
Yaş
45
Web Sitesi
ferahhfeza.blogcu.com
Sana bir kısım sözler öğreteyim mi ki, ALLAH Teâlâ kimin hayrını murâdederse onları ona öğretir, sonra ebediyyen unutturmaz. De ki: “EyRabbim! Ben zayıfım, rızân yolunda benim zaafımı kuvvetlendir. Beni nâsiyemden tutup hayra sevk et. İslâm’ı rızâmın en son noktası kıl.Ey Rabbim, ben zayıfım, beni kuvvetlendir. Ben zelîlim beni azîz kıl. BenSana muhtacım, beni rızıklandır.” (9)

Allah razı olsun.


ecmain olsun kardeşim ..
selam ve dua ile
 

ferahhfeza

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
10,967
Tepki puanı
6
Puanları
0
Yaş
45
Web Sitesi
ferahhfeza.blogcu.com
Yâ Rabb, benim hatâlarımı,bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırı gitmemi, ve Senin benden çok iyibildiğin hallerimi mağfiret eyle. ALLAH’ım, benim latifeleşmelerimi,ciddiyet hallerimi, hatâen ve kasden yaptıklarımı ve bende olan her şeyimimağfiret eyle!”
 

kalbiminurlandır

Eposta Onaylanmamış Üyeler
Katılım
7 Tem 2008
Mesajlar
4,042
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
32
MAHMUT SAMİ RAMAZANOĞLU (kuddusi sirruh)


selam ve dua ile...:H
 

ferahhfeza

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
10,967
Tepki puanı
6
Puanları
0
Yaş
45
Web Sitesi
ferahhfeza.blogcu.com
“Ey Rabbim! Beni, iyilik ettiğizaman sevinen, kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl

Ey kalbleri çekip çevirenRabbim! Kalbimi dînin üzere sâbit kıl.
 

Bu konuyu görüntüleyen kişiler

Üst Alt