Neler Yeni

Hoşgeldiniz İslami Forum Sayfası

Tüm özelliklerimize erişmek için şimdi bize katılın. Kaydolduktan ve oturum açtıktan sonra, konular oluşturabilir, mevcut konulara yanıtlar gönderebilir, diğer üyelerinize itibar kazandırabilir, kendi özel mesajınızı edinebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca hızlı ve tamamen ücretsizdir, peki ne bekliyorsunuz?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Oruç Ile ilgili Hadisler (1 Kullanıcı)

_dolce_

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
24 Tem 2006
Mesajlar
76
Tepki puanı
0
Puanları
0
Sehl b. Sa'd'ın (r.a.) naklettiğine göre:

Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan Kıyamet gününde yalnız oruç tutanlar girer. Onlarla beraber başka hiçbir kimse giremez. (Kıyamet gününde) oruçlular nerede? diye çağrılır. Oruç tutanlar kalkıp o kapıdan girerler. Oruçluların sonuncusu bu kapıdan içeri girdiği zaman kapı kapatılır, artık ondan içeriye hiç kimse giremez."
 

Zinnire

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
12 Tem 2006
Mesajlar
325
Tepki puanı
0
Puanları
0
re: Oruç Ile ilgili Hadisler

keske Allah tum hatalarimizi bagislasin,ki O bagislayanlarin en guzelidir,ve bizlerede o kapidan gecmeyi nasip etsin insallah.....
 

_dolce_

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
24 Tem 2006
Mesajlar
76
Tepki puanı
0
Puanları
0
re: Oruç Ile ilgili Hadisler

inşallah..B)
 

nakşibendi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
12 Mar 2006
Mesajlar
1,946
Tepki puanı
0
Puanları
0
Oruç Ile ilgili Hadisler..KİTÂBÜ`S-SAVM

Oruç Ile ilgili Hadisler..KİTÂBÜ`S-SAVM

Konu İyiliğin Mükâfâtı;orucun Fazîleti
Baslik Ramazan Orucunun Fazîleti Ve Başlıca Âdâbı Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi Ebû Hüreyre (395)
Hadis Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem `in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Oruç bir kalkandır; (oruçluyu beşerî ihtiraslardan hıfz eder). Oruçlu kem söz söylemesin! Oruçlu, kendisiyle itişmek ve dalaşmak isteyene iki def`a: "ben oruçluyum!" desin!. Rûhum yed-i kudretinde olan Cenâb-ı Hakk`a yemîn ederim ki, oruçlu ağzın (açlık) kokusu, Allahu Teâlâ indinde misk kokulu kimse benim (rızâm) için yemesini, içmesini, cinsî arzusunu bırakmıştır. Oruç, doğrudan doğruya bana edilen (riyâ karışmayan) bir ibâdettir. Onun (sayısız) ecrini de doğrudan doğruya ben veririm. Halbuki başka ibâdetlerin hepsi on misliyle ödenmektedir.


Konu Orucun Fazîleti (3)
Baslik Oruçluların Cennet`e (reyyân) Kapısından Gireceklerine Dâir Sehl İbn-i Sa`d Ve Ebû Hüreyre Hadîsleri (2)
Ravi Sehl B. Sa`d (32)
Hadis Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem `in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Cennet`te "Reyyân" denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan kıyâmet gününde (Cennet`e) yalnız oruçlular girerler; onlardan başka hiç bir kimse giremez (Kıyâmet gününde): oruçlular nerede? diye i`lân edilir. Oruçlular kalkıp girerler. Bunlardan başka hiç bir kimse buradan giremez. Oruçlular girdikten sonra da kapı kapanır, artık kimse giremez.


Konu Çok Namaz Kılanlar;orucun Fazîleti;sadakanın Fazîleti
Baslik Oruçluların Cennet`e (reyyân) Kapısından Gireceklerine Dâir Sehl İbn-i Sa`d Ve Ebû Hüreyre Hadîsleri (2)
Ravi Ebû Hüreyre (395)
Hadis Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem `in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Kim ki, Allah rızâsı için (malından iki sığır, iki koyun, iki dirhem) çift sadaka verirse, Cennet kapılarından: ey Allah`ın (sevgili) kulu (buraya gel!). Bu kapıda büyük hayr ü bereket vardır, diye çağrılır. Çok namaz kılan musallî de (Cennet`in) namaz kapısından çağırılır. Mücâhidler cihâd kapısından, oruçlular da "Reyyân" kapısından, sadaka sâhibleri de sadaka kapısından da`vet edilirler. Ebû Bekr radiya`llahu anh: - Babam, anam sana fedâ olsun yâ Resûlullah! Bir mü`minin bu kapıların hepsinden da`vet olunması müşkül müdür, bir kişi bu kapıların hepsinden da`vet olunur mu? diye sordu. Resûlullah cevâben: - Evet, hepsinden da`vet olunur. Ey Ebû Bekr, umarım ki, sen de o bahtiyarlardan olasın!, buyurdu.


Konu Ramazanın Fazîleti
Baslik Ramazan Geldiğinde Cennet Kapıları Açılıp Cehennem Kapıları Kapandığına Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi Ebû Hüreyre (395)
Hadis Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem `in: "Ramazân-ı şerîf geldiğinde Cennet kapıları açılır" buyurdu, dediği rivâyet edilmiştir. Yine Ebû Hürerye radiya`llahu anh`ten Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem `in: "Ramazan girdiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları da kapanır, bütün şeytanlar da zincire vurulurlar" buyurdu, dediği rivâyet edilmiştir.


Konu Bayram Hilâlinin Hesabı;oruç;ramazan Hilâli
Baslik Rü`yet-i Hilâl İle Ramazan Ve Bayram Yapılması Ve Mağmûm Havada Tekmîl-i Selâsîn İle Hisâb Edilmesi Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi (2)
Ravi Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem `in şöyle buyurduğunu işittim, dediği rivâyet edilmiştir: Ey ümmetim! (Hilâl-i) Ramazân`ı gördünüz mü oruç tutunuz, yine Hilâl`i gördüğünüzde iftâr ve Bayram ediniz. Eğer Hilâl size bulutlu, kapalı bulunursa artık onu yâni Hilâl-i Ramazân`ı (tekmîl-i selâsîn ile) takdîr ve hisâb ediniz. (Ve Ramazân`ı otuza doldurarak Bayram yapınız).


Konu Oruçlu İken Yalan Söylemek;oruçlunun Kötülükten Uzak Durması;yalancılar
Baslik Rü`yet-i Hilâl İle Ramazan Ve Bayram Yapılması Ve Mağmûm Havada Tekmîl-i Selâsîn İle Hisâb Edilmesi Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi (2)
Ravi Ebû Hüreyre (395)
Hadis Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Kim ki, yalan söylemeği ve yalanla amel etmeği bırakmazsa, Cenâb-ı Hak o kimsenin yemesini, içmesini, bırakmasına hiç kıymet vermez, iltifât buyurmaz.


Konu Orucun Fazîleti (3)
Baslik İftar Vaktinde Neş`eyi İfâde Eden Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi Ebû Hüreyre (395)
Hadis (tercemesi 897 rakamiyle) geçmiş olan hadîs-i kudsî kısmında Hak Celle ve Alâ: "Âdem-oğlunun işlediği her hayr ü ibâdet (de) kendisi için (bir haz ve menfaat endîşesi var) dır. Fakat oruç böyle değildir. Oruç, hâlis benim (rızâm) için edilen bir ibâdettir. Onun mükâfâtını da ben veririm" buyurduğu Mişkât-i Nübüvvet`ten naklen rivâyet edilmiştir. Bu hadîsin sonunda Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "Oruçlunun kendisiyle neş`e-mend olduğu iki sevinci vardır: birisi iftar vaktindeki (oruç bozmak) sevinci, öbirisi Rabb`ına mülâkî olduğu zamanki orucu (nun mükâfâtı) ile sevincidir" buyurduğu rivâyet edilmiştir.


Konu Evlenmek;nikâh;orucun Faydaları
Baslik Orucun Sâim Üzerindeki Terbiyetkâr Te`sîri Hakkında Abdullâh İbn-i Mes`ûd Hadîsi (2)
Ravi Abdullâh B. Mes`ûd (72)
Hadis Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem ile bulunduğumuz sırada Resûlullah`ın şöyle buyurdu, dediği rivâyet edilmiştir: Kimin evlenmek külfetine gücü yeterse evlensin! Zîrâ tezevvüc, gözü (haramdan) son derece men` eder. İffeti de o nisbette muhâfaza eyler. Nikâh masrafına muktedir olmayan kimse de oruç tutsun: Zîrâ oruç, sâim için katı-ı şehvettir.


Konu İ`lâ Olayı;kamerî Ay 29 Veya 30 Gün Sürer
Baslik Îlâ-i Şer`î Ve Hükmü
Ravi Ümmü`l-mü`minîn Ümmü Seleme (8)
Hadis (Ümmü`l-Mü`minîn) Ümmü Seleme radiya`llahu anhâ`dan gelen rivâyete göre, Resûlulah salla`llahu aleyhi ve sellem kadınlarının odalarına bir ay girmemeğe yemîn etmişti. Yirmi dokuz gün geçince günün evvelinde, yâhud âhirinde (Hazret-i Âişe odasına) geldi. (Müşârün-ileyhâ tarafından): - Yâ Resûla`llah! Siz bir ay yanımıza gelmemeğe yemîn etmiştiniz, denildi de Resûlulah: - Ay, yirmi dokuz gündür, diye cevâb verdi.


Konu İftar Etmek (2)
Baslik Bakara Suresi 187 Nolu Âyetinin Sebeb-i Nüzûlü Hakkında Berâ` Hadîsi
Ravi Berâ` B. Âzib (31)
Hadis Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: (Oruç ilk farz olduğu sırada) Muhammed salla`llahu aleyhi ve sellem`in Ashâb`ı arasında bir kimse oruç tutar da iftar zamânında iftar etmeden uyursa, o kimse ne gece, ne de gündüz tâ akşama kadar bir şey yiyemezdi. Ensâr`dan Kays İbn-i Sırme radiya`llahu anh de sâim olduğu bir gün iftar vakti evine gelmiş ve haremine: - Hazır taâmın var mıdır? diye sormuştu. Haremi: - Hayır, yoktur. Fakat gider, şimdi getiririm, demişti. Kays o günü toprakla çalışmıştı. Yorgun bulunduğundan haremi gelince uyumuş ve iftar zamânını uyku ile geçirmişti. Haremi gelip Kays`in uykuda olduğunu görünce: - Vay sana yazıklar oldu! dedi. Gündüz olup gün yarı olunca Kays`e bir baygınlık geldi. Keyfiyet Resûlullah`a haber verildi. Bunun üzerine şu meâldeki âyet-i kerîme nâzil oldu: (Ey mü`minler! Leyle-i sıyâmınızda sizin için kadınlarınıza yaklaşmak halâl kılındı). Bu âyet-i kerîmenin nüzûlü üzerine Ashâb-ı Kirâm derin bir meserret hissettiler. Mütâkıben de: [gecenin zulmetinden sabahın beyâzı zâhir olana kadar (ki, fecr-i sâdıktır) yeyiniz, içiniz!] meâlindeki nazm-ı kerîm-i İlâhî nâzil oldu.


Konu Sâhur Yemeği (4)
Baslik Hayt-i Esved İle Hayt-i Ebyazın, Sevâd-ı Leyl İle Beyâz-ı Nehâr Olduğuna Dâir Adiy İbn-i Hâtim Hadîsi
Ravi Adiyy İbn-i Hâtim (4)
Hadis Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: "Sizin için beyaz iplik siyah iplikten seçilinceye kadar yeyiniz içiniz" (meâlindeki nazm-ı şerîf) nâzıl olunca (mazmûn-ı münîfini bilmeyerek) hemen bir siyah, bir de beyaz ip edindim. Bunları yastığımın altına koydum. Gece zaman zaman bu iplere bakıyordum. Fakat bir türlü biribirnden ayırt edemiyordum. Kuşluk vakti Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`e gittim. Bu hâli kendilerine arzettim. Resûl-i Ekrem cevâben: - Bu hayt-ı esved ile hayt-ı ebyaz, sevâd-i leyl ile beyâz-ı nehârdır, buyurdu.
 

nakşibendi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
12 Mar 2006
Mesajlar
1,946
Tepki puanı
0
Puanları
0
RE: Oruç Ile ilgili Hadisler..KİTÂBÜ`S-SAVM

RE: Oruç Ile ilgili Hadisler..KİTÂBÜ`S-SAVM

ORUÇLUYKEN ÖPME

6485 - Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın azadlılarından Meymune radıyallahu anha anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'a oruçlu iken, oruçlu hanımını öpen adam hakkında sorulmuştu: "İkisinin orucu da bozulur!" buyurdular."
 

nakşibendi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
12 Mar 2006
Mesajlar
1,946
Tepki puanı
0
Puanları
0
RE: Oruç Ile ilgili Hadisler..KİTÂBÜ`S-SAVM

RE: Oruç Ile ilgili Hadisler..KİTÂBÜ`S-SAVM

RAMAZANDA BİR GÜN YEMENİN KEFARETİ

6480 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Bir adam Resulullah aleyhissalatu vesselam'a gelerek: "Helak oldum!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Seni helak eden şey nedir?" diye sordu. Adam: "Ramazan içinde hanımıma temasta bulundum!" dedi. Resulullah: "Öyleyse bir köle azad et!" buyurdu. Adam: "Kölem yok ki!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Üst üste iki ay oruç tut!" emretti. Adam: "Tahammül edemem" dedi. Resulullah: "öyleyse altmış fakir doyur!" buyurdu. Adam: "(Bu kadar yiyeceği) bulamam!" dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam adama: "Otur!" dedi. Adam oturdu. Adam bu şekilde beklerken arak denen bir sepet hurrma getirildi. Aleyhissalatu vesselam: "Haydi bunu götür ve tasadduk et!" buyurdular. Adam: "Ey Allah'ın Resulü! Seni Hak ile gönderen Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun şu iki kayalık (Uhud ve Air dağları) arasında (yani Medine'de) yaşayan aileler içerisinde buna bizden daha muhtacı yoktur!" dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam: "Öyleyse haydi götür, horantana yedir!" buyurdular."
 

nakşibendi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
12 Mar 2006
Mesajlar
1,946
Tepki puanı
0
Puanları
0
RE: Oruç Ile ilgili Hadisler..KİTÂBÜ`S-SAVM

RE: Oruç Ile ilgili Hadisler..KİTÂBÜ`S-SAVM

BAYRAM GECELERİNİ İHYA

6513 - Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim her iki bayramın da gecesini, Allah'tan sevap umarak ibadetle geçirirse kalplerin öldüğü günde kalbi ölmez."
 

nakşibendi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
12 Mar 2006
Mesajlar
1,946
Tepki puanı
0
Puanları
0
RE: Oruç Ile ilgili Hadisler..KİTÂBÜ`S-SAVM

RE: Oruç Ile ilgili Hadisler..KİTÂBÜ`S-SAVM

ORUÇLUNUN DUASI MAKBUL

6504 - Abdullah İbnu Amr İbni'l As radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Şurası muhakkak ki, oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır."
 

şükrü aktaş

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
26 Eyl 2007
Mesajlar
4
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
53
ALLAH razı olsun. acaba orucunu namazsız tutanlar için bir hadis var mı?
 

nakşibendi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
12 Mar 2006
Mesajlar
1,946
Tepki puanı
0
Puanları
0
ALLAH razı olsun. acaba orucunu namazsız tutanlar için bir hadis var mı?
"Namazı özürsüz kılmayan kimseye, ALLAHü teâlâ onbeş sıkıntı verir. Altısı dünyada, üçü ölüm zamanında, üçü kabirde, üçü kabirden kalkarkendir.
Dünyada olan altı azâb:

1 - Namaz kılmıyanın ömründe bereket olmaz.

2 - Yüzünde, ALLAHü teâlânın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliliği kalmaz.

3 - Hiçbir iyiliğine sevâb verilmez.

4 - Düâları kabûl olmaz.

5 - Onu kimse sevmez.

6 - Müslümânların iyi düâlarının buna faydası olmaz.

Ölürken çekeceği azâblar:

1 - Zelîl, kötü, çirkin can verir.

2 - Aç olarak ölür.

3 - Çok su içse de, susuzluk acısı ile ölür.

Kabirde çekeceği acılar:

1 - Kabir onu sıkar. Kemikleri birbirine geçer.

2 - Kabri ateşle doldurulur. Gece gündüz onu yakar.

3 - ALLAHü teâlâ kabrine çok büyük yılan gönderir. Dünya yılanlarına benzemez. Hergün, her namaz vaktinde onu sokar. Bir an bırakmaz.

Kıyâmette çekeceği azâblar:

1 - Cehenneme sürükliyen azâb melekleri yanından ayrılmaz.

2 - ALLAHü teâlâ, onu kızgın olarak karşılar.

3 - Hesabı çok çetin olup, Cehenneme atılır."

(Rabbim muhafaza buyursun inşallah)
 

nakşibendi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
12 Mar 2006
Mesajlar
1,946
Tepki puanı
0
Puanları
0
Mazereti bulunmadan namaz terk edenler dinden çıkarlar mı?

Mazereti bulunmadan namaz terk edenler dinden çıkarlar mı?

ALLAH razı olsun. acaba orucunu namazsız tutanlar için bir hadis var mı?

"Hiçbir mazereti olmadığı halde namazı terk eden kâfir olur" mealinde bir hadis var, ama burada geçen "kâfir olur" sözü, "Allah'a şükür vazifesini terk etmiş, nimetlerine şükretmemiş (küfrân- ni'met etmiş) olur şeklinde yorumlanmıştır. Çünkü ehl-i sünnet inancına göre iman, kalben onaylama ve kabullenmedir, bu ortadan kalkmadıkça insan kâfir olmaz; yani dinden çıkmaz.
 

nakşibendi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
12 Mar 2006
Mesajlar
1,946
Tepki puanı
0
Puanları
0
Vay O Namaz Kılmayanların Haline

Vay O Namaz Kılmayanların Haline

Hz. peygamberin ''Namaz gözümün nurudur '' dediği Rabbimizin emrettiği en mühim kulluk vazifesidir namaz...Namaz kul olduğunu bilme törenidir.Kulun acizliğini rabbine ilettiği dilekçesidir adeta..Ve dinimizin direği olan bu ibadeti ve bu ibadetinin getirdiklerini acaba gerektiği gibi yapıyormuyuz ve yahut bunun toplum olarak bilincindemiyiz ? ayet-i celilede cehennem azabına ducar olanlara soruluyor varalım bundan sonrasında ayetler ve hadisler konuşsun...

“Sizi cehenneme sürükleyen sebep nedir? Derler ki: ‘Biz namaz kılanlardan değildik’.” Müddessir/42

“Sonra onların arkasından namazı savsaklayan ve nefislerinin azgın arzularına uyan bir nesil geldi. Onlar ileride cehennemin en derin yerini boylayacaklar” Meryem/59

“Kıldıkları namazın önemini kavramadan namaz kılanların vay haline” Mâun/4-5 (Efendimiz SAV burada namazı vaktinde kılmayanların kastedildiğini bildirmiştir.)

“Kul ile küfür arasında namazı terk etmek vardır” Hadis’i Şerif (Ahmed İbn’i Hanbel)

“Kul ile küfür arasında sadece namaz kılmamak vardır” Hadis’i Şerif (Ebu Davud, Nesei)

“Kul ile şirk arasında sadece namaz kılmamak vardır” Hadis’i Şerif (Tirmizi)

“İslâm’ın özü, dinin temeli üçtür, İslâm bunlara dayanır. Bunlardan herhangi
birine yüz çeviren kimse o yüzden kafir olur, kanı helâldir.1)Allah’tan C.C. başka ilah yoktur (LAİLAHEİLLALLAH) 2)Farz namazlar 3)Ramazan orucu ” Hadis’i Şerif (Tirmizi)“Namaz kılmayanın İslâm’dan payı yoktur, namaz kılmayanın dini yoktur.” Hadis’i Şerif (Taberani)


“Mazeretsiz ve kasden namaz kılmayanın adını Allah C.C. cehenneme gireceklerden biri olarak cehennemin kapısına yazar” Hadis’i Şerif (Ebû Nuaym)

“Hiçbir mazereti olmaksızın ve kasden namaz kılmayanın Allah C.C. bütün iyi amellerini siler, tevbe edip yeniden Allah’a dönünceye kadar onunla hiçbir ilgisi kalmaz” Hadis’i Şerif (İsfahani)


Kıyamet günü kulun ilk hesap konusu ve ilk gözden geçirilecek amel hanesi namazdır. Bu konudaki hesaplaşma iyi geçerse kul kurtulur, bozuk geçtiği taktirde ise aldanmış ve hüsrana uğramış olur. Hadis'i Şerif (Taberani)


°Sur ‘a ikinci kez üflenip insanlar mahşer yerine geldiğinde, güneş 2 mızrak boyu (başka rivayette 1 mızrak boyu) yaklaştırılmış olduğu halde 50.000 senelik(Ahiret senesi) bir bekleyiş vardır. Beyinlerin kaynayacağı, açlıktan boyunların kopacağı midelerin yanacağı bu günde, insanlar öyle terleyecek ki bu ter 70 arşın yerin dibine gidecek sonra insanların seyyiatına göre kimisinin kulak memesine kimisinin çenesine kadar çıkacaktır. orada terlemek istemeyenlerin bu terlerini dünyada iken namaz,oruç,zekat,cihad ve amellerle atmaları gerektiğini bildirmiştir. İmam-ı Gazali (RA)
 

nakşibendi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
12 Mar 2006
Mesajlar
1,946
Tepki puanı
0
Puanları
0
ALLAH razı olsun. acaba orucunu namazsız tutanlar için bir hadis var mı?

Ve soyle soyleyim güzel kardeşim sana ..İkisi de her zaman için boynumuza borç iki emr-i ilâhîden biri adına diğerini ihmal eden bir tutum, normal şartlarda, düşünülemez. “Şu emre uyuyorsan, diğerine uyman şart değil” demeye kulların ne kendileri, ne başkaları için hakkı ve yetkisi yoktur.Benim kalbim temiz deyip, o kalbi veren Allah’ın en çok istediği ibadeti yapmayan insan, sadece kendini aldatır. Çünkü, kalb ancak Allah’ı anmakla tatmin olur. Allah yoksa bir kalpte, o kalb dünya sevgisiyle dolu demektir. Bir insan namaz kılmıyorsa, kalbinde Allah’a karşı derin bir boşluk var demektir ve her an bu insanın küfür sathına geçmesi sözkonusudur. Efendimiz buyuruyor ki; “ Namaz kılmayanla küfür arasında sadece bir perde kalmıştır.” Belki de bunun için Sahabi, namaz kılmayana neredeyse müslüman değil nazarıyla bakıyordu.

Duayla kalınız.
 

cennet_agaci

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
29 Kas 2006
Mesajlar
2,468
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
37
Konum
iStAnBuLL
selamün aleyküm; tek birşey söylemek istiyorum... ''Rabbim sen bizleri nefisimizin elini bırakma'' inş Rabbim senden razı olsun inş cok değerli konular paylaşıyorsunuz bizlerle...çok dikkat etmemiz gereken konular bunlar...dua ile
 

nakşibendi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
12 Mar 2006
Mesajlar
1,946
Tepki puanı
0
Puanları
0
selamün aleyküm; tek birşey söylemek istiyorum... ''Rabbim sen bizleri nefisimizin elini bırakma'' inş Rabbim senden razı olsun inş cok değerli konular paylaşıyorsunuz bizlerle...çok dikkat etmemiz gereken konular bunlar...dua ile

"Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz.
biz ona şahdamarından daha yakınız.
O, söz olarak herhangi birşey söylemeyiversin, mutlaka yanında hazır bir
gözetleyici vardır.
O ölüm sarhoşluğu gerçek olarak gelip te, ''işte bu senin yan çizip kaçmakta olduğun
şeydir''
kaf 16-19
"O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor."Duayla kalınız.
 

nakşibendi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
12 Mar 2006
Mesajlar
1,946
Tepki puanı
0
Puanları
0
çok özür dilerım yanlış bırseymı yazdım

Estağfirullah olurmu öyle şey sanırım ben yanlış açıklamaya sebep oldum.anlatmaya çalıştığım şey odur ki ettiğiniz duaya nisbeten Rabb'im bizi nefizslerimiz ile birlikte yaratmıştır.Günah işlemiyecek bir toplum olsaydık ki kelam Allah'ın kelamıdır; bizi helak eder yerimize günah işleyen toplum yaratırdı.Söylemeye çalıştığım şey şudur ki ne güzel ki bir şeyi anlayıp hatayı mesela hemen gidilecek yolu bulabiliyoruz.Biliyoruz ki O dualara icabet edendir.Tövbeleri kabul edendir.Duayla kalınız.
 

cennet_agaci

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
29 Kas 2006
Mesajlar
2,468
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
37
Konum
iStAnBuLL
Estağfirullah olurmu öyle şey sanırım ben yanlış açıklamaya sebep oldum.anlatmaya çalıştığım şey odur ki ettiğiniz duaya nisbeten Rabb'im bizi nefizslerimiz ile birlikte yaratmıştır.Günah işlemiyecek bir toplum olsaydık ki kelam Allah'ın kelamıdır; bizi helak eder yerimize günah işleyen toplum yaratırdı.Söylemeye çalıştığım şey şudur ki ne güzel ki bir şeyi anlayıp hatayı mesela hemen gidilecek yolu bulabiliyoruz.Biliyoruz ki O dualara icabet edendir.Tövbeleri kabul edendir.Duayla kalınız.

şimdi daha iyi anladım t.ederim ederım... haklısınız Rabbim bizleri yaratırken herşeyi düşünüpte ona göre yaratmış bizler bir sınav için buradayız... tabıki kolay değil önumuzde tabiki zorluklar olucak ama aslında zor olan birşey yok kuranı kerımde hersey net birşsekılde yazılı... bizlerde bunları okuyupta uygulayabılırz ama işte tam bu nokta da nefis işe giriyor ve senı caydırmaya çalısıyor ve onunla mücedele başlıyor ona uyuyorsan vay haline :(:( konuyu bıraz saptırdım hakkınızı helal edin...
 

nakşibendi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
12 Mar 2006
Mesajlar
1,946
Tepki puanı
0
Puanları
0
şimdi daha iyi anladım t.ederim ederım... haklısınız Rabbim bizleri yaratırken herşeyi düşünüpte ona göre yaratmış bizler bir sınav için buradayız... tabıki kolay değil önumuzde tabiki zorluklar olucak ama aslında zor olan birşey yok kuranı kerımde hersey net birşsekılde yazılı... bizlerde bunları okuyupta uygulayabılırz ama işte tam bu nokta da nefis işe giriyor ve senı caydırmaya çalısıyor ve onunla mücedele başlıyor ona uyuyorsan vay haline :(:( konuyu bıraz saptırdım hakkınızı helal edin...

Ne hakkı ben tüm geçen hakkımı helal ettim zamanında.Gelecekte olanlarıda şimdiden ettim.Rabb'imden niyazım odur ki.Ben alacaklı değil olmakta istemiyorum.amaç kurtuluşa ulaşmak ve ulaştırmaktır.Rabb'im hepimizi ıslah eylesin.Duayla kalınız.
 

Bu konuyu görüntüleyen kişiler

Üst Alt