Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark
  • Değerli Kullanıcılarımız,
    İslami Sayfa, yenilen altyapısı ve tasarımı ile sizlere çok daha iyi hizmet sunabilmek adına büyük bir değişim ve yenilenme içerisindedir.
    Bu süreç içerisinde sizlerden ayrı kalacağımız kısa aralıklar olabilir, ek olarak kullanıcılarımız sitemizde mevcut üyeliklerine giriş yapmak istediklerinde "Şifre Sıfırlama"bağlantısını kullanarak mevcut e postaları ile bu süreci kolayca tamamlayabilirler.

Kudsi hadisler

özgeöz

Yasaklı Kullanıcı
Katılım
22 Ocak 2012
Mesajlar
186
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
28
esselamu aleykum. kudsi hadislerin sayısı hakkında bilgisi olan var mı? bunların tamamına hangi kaynaktan ulaşabilirim?
 

_YUSUF_

Active member
Katılım
26 Haz 2008
Mesajlar
3,569
Tepki puanı
0
Puanları
36
Yaş
39
Aleyküm Selam
Sayısını bulmak için kutubi sitteden toplanabilir.Araştırma yamak lazım.Toplanmışmıdır bilmiyorum.
 

özgeöz

Yasaklı Kullanıcı
Katılım
22 Ocak 2012
Mesajlar
186
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
28
birkaç eser okudum ancak onlarda da toplasanız 40 tane belki var. ince kitaplardı hepsi. o kitaplarda da seçtiklermiz gibi bir ifade yoktu, sanırım sayısı çok değil kudsi hadislerin..
 

_YUSUF_

Active member
Katılım
26 Haz 2008
Mesajlar
3,569
Tepki puanı
0
Puanları
36
Yaş
39
[h=1]Araçtırmalar sonucu aşağıdaki yayın evinin derlemş olduğunu öğrendim sizinlede paylaşayım.Dilerseniz bu yayın evinden bu kaynaklara ulaşabilirsiniz

BUHARI, MÜSLİM, İBNİ MACE, EBU DAVUD TİRMİZÎ, NESÂÎ VE MUVATTÂ'DAN
KUDSÎ HADİSLER
[/h][h=1]METİN - MÂNÂ - ŞERH [/h][h=3]Bir Kaç Not[/h]
Sonsuz hamd Alemlerin Rabbine, Salat ve Selâm kâinatın efen*disi hazreti Peygamber efendimize olsun. Böylesi bir kaynağın yayınevimiz tararından sizlere ulaştırılmasının sevinci içindeyiz.
Bildiğiniz gibi Madve Yayınevi neşriyatının tamamıyla siz okuyuculara nitelikli, ve kalıcı kitaplar ulaştırmayı bir 'hedef te*lakki etmiştir.
Bu cümleden olarak elinizdeki Kudsî Hadisler Mecmuası da, hem bilgilenmek isteyen herkesin, hem de ilim erbabının kütüphanesinde özel bir yer tutacaktır İnşallah.
Bilindiği üzere Kudsî Hadisler, îslâm şeriatının ikinci kay*nağıdır. Manası Allah Celle Şanuhu'dan olup lafzı Hazreti Pey*gamberimiz efendimize aittir. Bu itibarla da Kur'an-ı Kerîm'den sonra, Hadis-i Şeriflerden de bir önce gelen serî delillerdendir ki, diğer Hadisler (Hadis-i Nebevi) Kudsî Hadislerden sonra zikredilir. Bu bir.
İkinci mesele; bu günlere gelene kadar, 40 ve 75 Kudsî Hadis gibi mecmualar neşredilmişse de, bütün Kusdsî Hadisleri, Kütübi Sitte ve Muvatta gibi bir kaynaktan toplayan, biraraya getiren ol*mamış bildiğimiz kadarıyla. Biz ise Kudsî Hadisler kitabini neşretmekle, böyle bir gerekliliği de inşallah kültür hayatımıza ka*zandırmış olacağız. Ayrıca şunu da belirtmeden geçemeyeceğiz, elinizdeki eserde bazı hadisler rivayet farklılıklanyla tekrar veril*miştir. Bu tekrarlan kitaba alma zaruretimiz iki sebepten kaynak*landı. Birisi, kitabın - orjinal tasnifini aynen muhafaza ettik ki, yayın ve tercüme anlayışımış ve kavrayışımız, bunu gerektiriyor*du. Aksi takdirde siz okuyucuların "çok biliyorsanız kendiniz yazın, bu kitabı tercüme ettik demeyin" diyebilme yetkisi doğardı ki, yıllardır bu uyanıklığı kazandırmak için çaba sarfeden bir yayınevidir Madve Yayınları. Eseri aynen tercüme etmekteki ikinci sebebimiz ise; Buharî ve Müslim'in ve diğer hadis kaynaklarının dahi farklı'rivayetleri ayıklama yoluna gidemediği, bütün rivayet*leri farklıhklarıyla verdiği bir sahada, haddimizi bilip edeple dav*ranmak zaruretidir. Zira bir ayrıntı gibi görünen farklı rivayetle*rin, yani rivayet farklılıklarının, bir içtihada, bir mezhebin görüşüne delil teşkil ettiğini bildiğimiz kaynaklar üzerinde beşerî kafamızla ayıklama yapmak ancak haddini bilmezlik ve edepsizlik olurdu hafazanallah.
Bu arada zikretmeden geçilmeyecek bazı meseleler daha var, fa*kat, kitabın incelenerek değerlendirilmesini sizlere bırakmak ni*yetimizden dolayı ayrıntıya girmek istemedik.
Bizim hatırlatmak istediğimiz notlar, öz itibariyle sadece şunlardır ki, kitabın anlaşılabilmesi için gerekli olduğu kanaatiyle zikretmek durumundayız. Elinizdeki eser, "Daru'l-Kütübi'l-Ümiyye" tarafından bir heyete hazırlattırılıp 400 tane numaralı ha*dis içermektedir. İki cilt halinde neşredilmiştir. Yayınevimiz, Muhterem Ahmed Varol hocaefendinin hiç bir ayıklama ve ekleme yapmadan tercüme ettiği eseri, orjinal şekliyle neşretmektedir. Ancak kaynakları, hocaefendi tarafından tetkik edilerek concor-dance ile uyuşup uyuşmadığı taranmış, eğer var ise farklılıklar dipnotlarda zikre dihniştir. Böylece dipnotlanyla hadis kaynakları, hem orjinal esere hem de concordance ile bütün dünyada geçerli olan sisteme uygun şekilde düzenlenmiştir. Ve iki cildi de bir ara*da neşretmek mümküm ve iktisatlı olmasına rağmen; kaba bir cilt olmaması için iki estetik cilt halinde sizlere sunulmuştur.
Kalpleri en iyi bilen Allah'tır. Elinizdeki bu çalışma, inşallah çok çok istifade edilebilecek bir eser olacaktır. Çalışma bizden tevfik Allah'tandır.
Madve

[h=3]Mukaddime[/h]
Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Hayırlı son, Allah'dan hakkıyla korkanlar içindir. Salat ve selam Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusu olan efendimiz Muhammed'e, Onun te*miz âline, üstün vasıflarla bezenmiş ashabına ve kıyamet gününe kadar Ona iyilikle uyanlara olsun.
Bu kitap aşağıda zikrolunan hadis kitaplarında geçen 'Kudsî Hadisleri' içine almaktadır.
1. Muhaddislerin Önderi, Muhammedu'bnu İsmail el-Buharf-nin sahih'i,
2. Ebu'l-Huseyn Muslimu'bnu'l-Haccac el-Kuşeyrim en-Neysa-bûrî'nin Sahih'î,
3. Ebu İsa et-Tirmizî'nin Camii,
4. İmam Ebu Davud es-Sicistânî'nin Sünen'i,
5. İmam Ebu Abdirrahman Ahmedu'bnu Şu'ayb en-Nesâî'nin sünen'i,
6. İmam İbnu Mace el-Kazvîninin Sünen'i,
7. îmam Malik'in Muvatta'ı, [2]
 

özgeöz

Yasaklı Kullanıcı
Katılım
22 Ocak 2012
Mesajlar
186
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
28
Allah razı olsun. ilginiz için teşekkürler. en kısa zamanda temin edelim inşaAllah
 

berat05

Active member
Katılım
26 Eki 2007
Mesajlar
7,330
Tepki puanı
7
Puanları
38
Yaş
45
Konum
Gönlün olduğu yerde
Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:
"'Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikrediniz ve O'nu gece ve gündüz teşbih ediniz.'
 

Griş Yapın veya Üye Olun

Yanıt için giriş yapmanız veya üye olmanız gerekir.
veya

Yeni hesap oluştur

Topluluğumuzda bir hesap oluşturun. Bu işlem çok kolay!
Üst Alt