Neler Yeni

Hoşgeldiniz İslami Forum Sayfası

Tüm özelliklerimize erişmek için şimdi bize katılın. Kaydolduktan ve oturum açtıktan sonra, konular oluşturabilir, mevcut konulara yanıtlar gönderebilir, diğer üyelerinize itibar kazandırabilir, kendi özel mesajınızı edinebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca hızlı ve tamamen ücretsizdir, peki ne bekliyorsunuz?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

İslâmî Evlilik Üzerine... (1 Kullanıcı)

Siyahgulsevdalisi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
20 Haz 2006
Mesajlar
2,046
Tepki puanı
0
Puanları
0
Evlilik nedir, başına İslâmî kelimesinin eklenmesi neyi ifade eder, nasıl bir anlam yükler?
Genel mânâda evlilik, bir kadınla bir erkeğin, inançlarına göre meşrû olan bir biçimde karı-koca olmak üzere kurdukları birliktir. İslâm'a göre evlilik, aralarında evlenmeyi engelleyen bir yakınlık veya durum bulunmayan bir kadınla bir erkeğin, şartlarına uygun olarak yapacakları evlenme akdinin doğurduğu hukûkî ve sosyal sonuçtur. Evlilik kelimesinin başına "İslâmî" vasfı getirildiği zaman bu vasfa uygun bir evlilik anlaşılır. Bu vasfa uygun evlilik, amacı, tarafların seçilişi, akdi ve şartları ile İslâm'ın bağlayıcı kurallarına uygun düşen bir evliliktir.

İdeal İslâmî evlilik, nasıl bir şeydir?
Bu soru evliliği ideal olan ve olmayan ayırımına tâbî tutuyor. Halbuki genellikle idealle reel, düşünülen ile gerçekleşen, hayal edilen ve beklenen ile elde edilen arasında fark vardır. Bizim burada ideal olan değil, genellikle gerçekleşen ve İslâmî demek için yeterli şartları taşıyan evlilik üzerinde durmamız gerekir. Nasslara bakılırsa İslâm'ın da ideal evliliği değil, asgarî veya ortalama şartları taşıyan, fonksiyonunu yerine getiren, amaca ulaştıran evliliği öngördüğü, bununla yetindiği anlaşılır. Delil olarak eşlere karşı âdil davranma emrini alalım: Allah Teâlâ "Ne kadar isteseniz kadınlarınız arasında tam adâleti asla gerçekleştiremezsiniz..."57 buyuruyor. Eğer ideal olmayan evlilik İslâmî de olmasa ve yapılmaması gerekse idi bunun arkasından "öyleyse evlenmeyin" yasaklamasının gelmesi gerekirdi, halbuki şöyle buyuruluyor: ".... bu sebeple birisine tamamen meyledip diğerini askıdaki gibi bırakmayın..." Buna göre bir erkek, kadınları ile paylaşacağı maddî ve mânevî hayatı, eczacı terazisi gibi bir ölçü ile eşit tutmakla değil, apaçık, objektif, katlanılamaz eşitsizlik ve dengesizliklerden kaçınmakla yükümlü kılınmaktadır. Aynı sûrenin 3. âyetinde de "eğer adâlete riâyet edemeyeceğinizden korkuyorsanız bir kadınla evlenin..." buyuruluyor. Bir kadınla yapılan evlilik birliği içinde de tarafların hak ve adâlete tam (ideal) olarak riâyet etmeleri zordur, aksi de ihtimâl dahilindedir; ama âyet "bu takdirde hiç evlenmeyin" demiyor. İlgili âyetlerin tamamını gözönüne aldığımızda şöyle bir yol çizildiği anlaşılıyor: Evlenirsiniz, denersiniz, aksaklıklara sabır ve tahammül gösterirsiniz, tahammül sınırını aşarsa aile meclisi ve hakemlere başvurarak ıslâh yolları ararsınız, yine de sürdürmek mümkün olmazsa ayrılır, başka eşler edinerek sürdürebileceğiniz bir evliliği ararsınız. Sonuç olarak: İdeal evlilik yoktur, ortalama veya asgarî şartların gerçekleştiği veya mecbûriyetlerin bulunduğu, bu sebeple sürdürülebilen evlilikler vardır.

Kadın ve erkeğin birlikteliğinin meşrû dayanağı olan nikâh öncesinde, sağlıklı bir evliliğin oluşması için nelere dikkat edilmesi gerekir? Küfüv (denklik) neleri kapsar? Erkek ve kadının birer mücahid ve mücahide olmaları, kendilerini böyle adlandırmaları yanında dünyevî donanımların (bilgi, meslekî formasyon, maddî imkânlar, vs.) önemi nedir?
a) Sağlıklı bir evliliğin oluşabilmesi için nikâhtan önce dikkat edilmesi gereken hususlar, başvurulması kaçınılmaz, yahut faydalı olan tedbirler vardır: Biri kadın, diğeri erkek de olsa iki insanın ve iki müslümanın, belli şartlara ve sınırlara riâyet ederek görüşmesi, konuşması, tanışması caizdir. Eğer bir kadınla bir erkek, evlenmek maksadı ile tanışmak ve görüşmek istiyorlarsa, şerîat sınırları biraz daha gevşemekte, görülebilecek yerler ve şehvet duyma ihtimâli bulunsa bile bakma konularında ruhsatlar getirmektedir. Şerîatın bu müsâmahası bile nikâhtan önce tarafların birbirini görmesi ve tanımasının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya kâfidir. Bu görme ve tanımanın sınırı, ruhsatları aşmamaktır. Umûma açık yerlerde, başkalarının da bulunduğu evlerde, gerektiğinde -bu yerlerde- başbaşa kalarak tarafların birbirini görmesi, konuşması, birbirlerinin dünya görüşleri, zevkleri, evlilikten beklentileri, alışkanlıkları... gibi konularda bilgi alışverişinde bulunmaları elzemdir. Bu ölçüde bir görüşme, konuşma ve tartışma taraflara, sağlıklı bir evlilik birliğinin kurulmasının mümkün ve muhtemel olup olmadığı konusunda yeterli kanâat verir. Bundan ötesi hem gerekli değildir, hem de mümkün değildir. Meselâ günümüzde flört kelimesi ile ifade edilen ve İslâmî sınırları aşan görüşmeler, beraberlikler, âdetâ deneme evlilikleri taraflara, gelecek hakkında -İslâm'ın tecviz ettiği görüşmeden daha çok ve daha kesin- bilgi ve kanâat veremez. Tecrübe göstermiştir ki, evlilikten öncesi ile evlilikten sonrası arasında tarafların duygu ve davranışlarında farklılıklar ortaya çıkmakta, yahut oluşmaktadır. Bu sebepledir ki, flört sonrası evlenen çiftler arasında da birçok geçimsizlik ve boşanma örnekleri yaşanmaktadır. Orta yol, genel bir kanâat elde edecek kadar görüşme ve tanışmadır; bu kadarına da İslâm izin vermiştir, hatta bunu tavsiye etmiştir.
b) Kefâet (denklik) şartı yerinde olmakla beraber bu şartın içeriği sabit değildir, değişkendir. Bu sebepledir ki, ilgili tavsiyeler denklik üzerinde durmuş, fakat denkliğin içeriği konusunda kesin, değişmez, detaylı açıklamalar getirmemiştir. Denklik örf ve âdete, tarafların bilgi ve kültür seviyelerine, gördükleri eğitime, benimsedikleri değerler sistemine göre değişik tablolar oluşturmaktadır. Objektif ve bağlayıcı denklik şartları, akdin kuruluş ve sıhhat şartları arasına girmiştir. Müslüman kadına, müslüman olmayan erkek -serveti, makâmı, soyu, boyu ne olursa olsun- denk olamaz (bunların evlenmeleri caiz değildir.) Gene umûmî bir tavsiye olarak Hz. Peygamber (s.a.v.) eş seçiminde soy, güzellik ve zenginlikten önce dindarlık ve ahlâkın aranmasını istemiştir. Din, dîni yaşama ve ahlâk bakımlarından denklik sağlandıktan sonra detaylar, yorumlar, zevkler, beklentiler, kültür seviyesi, sosyal itibar gibi denklik faktörleri aranmalıdır. Bu vasıflarda ve kademelerde denkliğin, sağlıklı ve sürekli bir evlilik birliğinin kurulmasında ihmâl edilemez etkileri ve katkıları vardır.
c) Cihadın öncelikli ve herkese farz olanı vardır, böyle olmayanı vardır. Cephede olanı vardır, müslümanın kendi evinde, işinde, eğitiminde ve toplumunda olanı vardır. Birisi Allah Rasûlü'ne (s.a.v.) gelerek hicret ve cihad üzerine and içmek, yeminle bağlanmak (bey'at etmek) istediğini söylemişti, Rasûlullah (s.a.v.) ona, ana-babasının hayatta olup olmadıklarını sordu, hayatta olduklarını öğrenince "Geri dön ve onlara iyi bak, cihadını bu şekilde yap" buyurdu.58 Bir hadîs-i şeriflerinde "Dullar, yetimler ve fakirler için koşuşturan kimseler, Allah yolunda cihad edenler gibidir."59; bir diğerinde "Mücâhid nefsi ile cihad edendir"60 buyurdular. Kadınlardan birisi kendisinden cihad için izin istediğinde cevabı şöyle oldu: "Sizin cihadınız hacc ibâdetidir."61 Bu nasslardan ve irşâdlardan hareketle şu sonuca varmak mümkündür: Erkek olsun, kadın olsun mükellef bir müslümanın üzerinde Allah'ın, kendisinin, akrabasının, kocasının, çocuklarının, toplumunun ve insanlığın hakları vardır. Bu haklar çatıştığı zaman da öncelikler vardır. Bu öncelikler kişinin durumuna ve ihtiyaca göre değişir. Bütün bunları hesaba katmadan belli bir cihad çeşidine öncelik vermek ve diğer hakları ihmâl etmek çoğu kez nefsâniyetten kaynaklanır, gösteriş zevkinden güç alır, insanı dünya ve âhiret hayatında hüsrana maruz bırakır. Evlilik Allah'ın emri, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in sünnetidir, iyi niyetle, Allah'a kulluğun bir vesilesi ve gereği olarak yapılan evlilikler bir nevi ibâdettir. Böylesine önemli ve değerli bir birliğin semeresini verebilmesi için taraflarına, karşılıklı yükümlülükler getirilmiştir. Bu yükümlülükleri hakkıyle yerine getirmek bilgi, eğitim, formasyon ve gayret ister. Bunların edinilmesi ve vazifelerin îfâsı Allah'ın rızâsını celbeder. Karı veya koca, öncelikli vazifesi aileye karşı yükümlülüğü ile ilgili iken bunu bırakır, başkalarının da yaptığı ve yapabileceği hizmetler (cihad) peşinde koşarsa, Allah Rasûlü (s.a.v.) ona: "Önce ailene karşı vazifeni yerine getir" buyurur.
"Onlar ki verir lâf ile âlemde nizâmı
Binlerce teseyyüb bulunur hânelerinde."
beyti de böylelerinin davranış bozukluğunu dile getirir. Normal durumlar için cihad sıralaması: Nefsini yola getirmeye çalışmak, ailesine karşı yükümlülüklerini yerine getirmek, yakından uzağa topluma karşı vazifelerini yapmak, farz-ı kifâye olan İslâmlaşma ve İslâm'ı koruma çalışmalarına katılmak şeklinde olmalıdır. Fevkalâde hâllerde -dînin korunmasını istediği temel değerlerden biri tehlikeye mâruz kaldığında- sıra değişebilir.

Pratikte kadın ve erkek birbirlerine hayatlarında nasıl bir yer biçiyorlar; birinin diğerinin hayatındaki yeri nedir?
Pratikte kadın ve erkeğin birbirlerine hayatlarında biçtikleri veya verdikleri yer yine topluma, örf ve âdete, değerler sistemine, kültür ve medeniyet seviyesine, kişiliklere... göre değişkenlik arzetmektedir. "Bir müslümanın hayatında eşine verdiği yer, ayırdığı rol ne olmalıdır?' sorusuna şu cevabı vermek isterim: Allah'ın kulundan istediklerini yerine getirme konusunda ve mutluluk arayışında en yakın yardımcı, yol arkadaşı ve dayanışma elemanı rolü. Her biri diğerinden, kâbiliyeti ve gücü nisbetinde bu yardımı, dostluğu ve dayanışmayı beklemeli, karşısındakine bu fırsatı tanımalıdır.

Eşlerin uyumu her konuda aynı fikirde olmak mıdır? Ailede çoğulculuk olabilir mi? Bunun sınırlarını belirlemek gerekir mi?
Eşlerin uyumlu olmaları, her konuda aynı fikirde olmalarının ne sebebi, ne de sonucudur. Yani eşlerin uyumlu olmaları, her konuda aynı fikirde olmaları sonucunu doğurmadığı gibi, her konuda aynı fikirde olmak uyumlu bir aile hayatının sebebi olmayabilir. Birlik, beraberlik, dayanışma, uyum konularında çokça başvurulan bir ölçü "asgarî müşterek"tir. Evlilik birliği içinde de uyumun şartı olan bir "ortak görüş, düşünüş, zevk ve değerlendirme sâhası" vardır. Bunun din ve imanla ilgili olan kısmını Allah Teâlâ evliliğin sıhhat şartı kılmıştır. Ahlâk ve iffet anlayışı konusunda da "Zînâ eden erkek ancak zînâ eden veya Allah'a başkasını ortak koşan bir kadınla evlenir; zînâ eden kadını da ancak zînâ eden veya Allah'a şirk koşan bir erkek nikâhlar"62 buyurmuştur. Şu hâlde iman ve ahlâkın temellerinde buluşmayan bir çift arasında uyum kurulamaz. Asgarî müşterekin boyutlarını şöyle bir ölçü içinde görmek mümkündür: Dinde tartışma götürmeyen iman, ibâdet, ahlâk ve nizam prensipleri vardır; bunlar icmâ'a konu olmuş ve bütün müslümanlar tarafından benimsenmiştir; bu konularda farklı düşünce ve görüş taşıyanlar arasında uyum kurulamaz. İctihada, yoruma, tercîhe, zevke, tartışmaya açık bırakılan konularda ise farklı fikir ve görüşler hayata renk katar, değişiklik ve zenginlik getirir. Tabîî bunun ön şartı İslâm insanında bulunması gereken hoşgörüdür, gönül zenginliğidir, nefs-i emmâre esaretinden kurtulmuş olmaktır.
--------------------------------------------------------------------------------

56. Yeryüzü, Ekim 1991.
57. Nisâ: 4/129.
58. Müslim, Birr, 5.
59. Buhârî, Nafakat, 1.
60. Tirmizî, Fedâilu'l-cihâd, 2.
61. Buhârî, Cihâd, 62.
62. Nûr: 24/3.
 

tuba20

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
11 Ağu 2006
Mesajlar
87
Tepki puanı
0
Puanları
0
RE: İslâmî Evlilik Üzerine...

s a sevdiğinizi kusuru ile kabul etmek ayrıca onun yükünü çekmek sıkıntısına sabır etmek hatasını af etmek onun için hayır dua etmek iyi geçim için vazgeçilmez şeylerdir aslında sevginin zevkide bu çile içinde gizilidir...yazınız faydalı bir yazı allah razı olsun
 

Siyahgulsevdalisi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
20 Haz 2006
Mesajlar
2,046
Tepki puanı
0
Puanları
0
RE: İslâmî Evlilik Üzerine...

S.A. EVET HAKLISINIZ TUBA HANIM EŞLER ARASINDA UYUM ŞARTTIR KEZA EŞLER BİRBİRLERİNİN GEREKTİGİNDE ÖGRETMENİ GEREKTİĞİNDE ÖĞRENCİSİ OLMALIDIR ŞERİAT KANUNLARI İLE YAPILAN KISACA ALLAH RIZASI GÖZETİLEN BİR EVLİLİKTE KESİNLİKLE DÜNYA VE AHİRET SAADETİ OLUR. BEN BUNUN CANLI BİR TANIĞIYIM BİR ABİM VAR HER SÖZÜ HAK RIZASINA HER YAPTIĞI HAK RIZASINA OLAN VE BEN BEKARIM ONUN EVİNE GİDERİM BAZEN SOHBET ETMEK YADA İSTİŞARET ETMEK AMACIYLA OGLE BİR ATMOSFER İÇİNDE Kİ SEVGİLİ KARDEŞLERİM RESMEN O EVİN İÇİNE RAHMETİN İNDİĞİNİ GÖRÜYORUM. ABİMİN EVİNE SIKTA OLMASA HEP GİDERİM VE İNANNIN BİR KERE BİLE YENGEMİN YÜZÜNÜ GÖRMEDİM BU DEVİRDE HAMDOLSUN Kİ HALA KENDİNE ŞERİATI ÖNDER BİLEN BİR GENÇLİK VAR. HAK ÜZERE OLAN BÜYÜKLERİM BENİM TEK İDEOLLERİM TEK ÖRNEKLERİMDİR RABBİM HERKEZE MUTLU HUZURLU BİR EVLİLİK NASİP ETSİN. BU ABİM BANA ŞUNU SÖYLEMİŞTİ... KADININ CENNETİ KAZANMASI KOCASINA, ERKEGİN CENNETİ KAZANMASI ANNESİNE BAĞLIDIR. ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN S.A.
 

fidan

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
4 Ağu 2006
Mesajlar
947
Tepki puanı
0
Puanları
0
RE: İslâmî Evlilik Üzerine...

kardeşim allah razı olsun gerçekten faydalı bir yazı
ama çok eşliliğe ben karşıyım çünkü yazınızda geçtiği gibi tam bir adalet olabileceğine inanmıyorum bunun için o kişinin gerçekten çok iyi bir kişilik olması gerekir aslında tam bir adalet olsa bile eşler bayanlar arasında huzursuzluk hasetlik kıskançılk olur yani pek mümkün olmaz böyle adaletli bir evlilik. ve kardeşlerim ben kendi adıma eşimi başkasıyla paylaşmayı asla kabullenemem.
bence evlilikler tek eşli olmalı
ve söylencek tek söz ;
doğru insanı arıyorsan önce kendin doğru insan olacaksın.
 

Siyahgulsevdalisi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
20 Haz 2006
Mesajlar
2,046
Tepki puanı
0
Puanları
0
RE: İslâmî Evlilik Üzerine...

s.a. fidan kardeşim var ögle insanlar var bende bu insanların var oldugunu inanmazdım tövbe etmeden önce ne zaman tövbe ettim rabbim İslam Şeriatini uygulayan insanları buldurdu bana Cennet bahçesini buldurdu hamdolsun dedigin gibi erkekler var sana düşüşen dua etmek sen dua et ve dedigin gibi dogru ol onlar allah c.c. izniyle sizleri bulur hamdolsun. bide kendi sözümü soylecem size Sloganımdır bu... HAK ADINA HAKTAN YA BİR GENÇLİK OLACAK İNŞALLAH...
KALBİNDE ALLAH SEVGİSİ
DİLİNDE TEVHİD CÜMLESİ
HER DAİM TEK HECESİ HAK OLAN
BİR GENÇLİK OLACAK İNŞALLAH...
 

fidan

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
4 Ağu 2006
Mesajlar
947
Tepki puanı
0
Puanları
0
RE: İslâmî Evlilik Üzerine...

amin kardeşim hep dualarımız böyle rabbim zalimin zulmünden inançsız insanlardan korusun hepimizi inş.
ama benim düşüncem en doğrusu tek eşlilik çünkü söylediğim gibi erkek çok adaletli olsa bile kadınları arasında huzursuzluk çıkar yani şeytan birinin aklına girer mutlaka aynı evin içinde doğmuş büyümüş kardeşler bile zaman zaman birbirleriyle tartışır kavga eder değlmi
ve gerçekten bir kadın eşini başka bir kadınla paylaşmayı nasıl kabullenir bilemiyorum(allahım başıma vermesin inş.) amin
 

Siyahgulsevdalisi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
20 Haz 2006
Mesajlar
2,046
Tepki puanı
0
Puanları
0
RE: İslâmî Evlilik Üzerine...

s.a. Fidan kardeşim sana ben şöyle bişey soylicem İslam aslında tek eşliliği emreder ancak 4 hanım a kadar evlilige ruhsat verir hak ve adelet allah c.c. izniyle sağlaya bilecegini ve katrşı tarafında kabulünü gören bunu yapsın ama Nefsimin üstüne ywemin ederim ki nem o adaleti sağlayamam sizleri tenzi ederim kardeşlerim buyüzden fidan kardeşime katılıyorum bende tek eşlilik yanlısıyım. Ama ALLAH ve RESULÜNÜN ruhset verdigi bir durama asla muhalif olamam... Evlilik çok önemlidir. Yine Bir abim demişti Eger ALLAH RIZASI şeklinde bir evlilik gerçekleştirisen lavaboya girişin bile Sevab olarak yazılır. ve Keza Bekarın ile evlilin yaptıgı ibadetler aynıda olsa sevab dercesi evlinin daha üstündür hamdolsun... biz Bekarlar bunu dikkate almak lazım elinizde evlilik fırsayı varsa hemen evlenin maddiyatım yok şu yok bu yok demeyin. Bir abim anlatır. Evlenmeden önce Ne İşim vardı ne de dişim. Bu abimin Bekarlıgından Evlilik sürecine kadar izledim gerçekten ogleydi Emlakçılık yapıyordu haram karışıyor diye işini bıraktı sonra işsiz kaldı bir müddet bu dönemde evlilik kararı aldı evlenmesine bir süre kala bir himmet ile allah c.c. izni sayesinde bir arsa işi çıktı ve komisyonculuk yaptı bir evlilik için nekadar para gerekiyorsa o kadar para bu işten abimin eline geçti evini yeniledi eşyalarını aldı ve şimdi de İDO istanbul deniz otobüslerinde çalışıyor. diş meselesine gelince dişleri o dönem bir kaç dişi çektirmek zorunda kalmıştı. Evlilikte ALLAH C.C. inanın çun ki MÜSLÜMANIN EVİNİDE EVLİLİĞİNİDE ALAH C.C. YAPAR. bununla ilgili bir kıssa aktarıcam son olarak. ALLAH C.C. CEBRAİL A.S. SORUYOR. YA CEBRAİL SENİ DÜNYAYA GÖNDERSEM NE YAPARDIN ? CEBRAİL A.S. EVLENMEK İSTEYENLERİ EVLENDİRİRDİM BUYURUYOR...
 

fidan

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
4 Ağu 2006
Mesajlar
947
Tepki puanı
0
Puanları
0
RE: İslâmî Evlilik Üzerine...

HAŞA KARDEŞİM BEN ASLA KURANDA YAZAN ŞEYE MUALİF OLDUĞUMU SÖYLEMİYORUM BEN DÜŞÜNCEMİ SÖYLÜYORUM BENCE TEK EŞLİLİK İYİ DİYORUM AÇIKLAMALAR İÇİN SAĞOL KARDEŞİM DOĞRU ALLAH EV KURANA YARDIM EDERMİŞ
ALLAHA EMANET OLUN
 

Bu konuyu görüntüleyen kişiler

Üst Alt