Neler Yeni

Hoşgeldiniz İslami Forum Sayfası

Tüm özelliklerimize erişmek için şimdi bize katılın. Kaydolduktan ve oturum açtıktan sonra, konular oluşturabilir, mevcut konulara yanıtlar gönderebilir, diğer üyelerinize itibar kazandırabilir, kendi özel mesajınızı edinebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca hızlı ve tamamen ücretsizdir, peki ne bekliyorsunuz?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

En masum zamanlarımızda sirayet ettiğin değil mi kanımıza şeytan? çocukluğumuzda.. (1 Kullanıcı)

delinin biri

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
16 Tem 2009
Mesajlar
135
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
36
Web Sitesi
delininbiriyimiste.tr.gg
Her insanın iki şeytanı vardır.. Bu şeytanlar, en büyük şeytan iblise bağlıdır.. Iblisin emir komutasında, kişiyi şerre sevk eden bu şeytanlar, kişinin nefs ve ahlakına göre şekillenmişlerdir.. Bunlar kişinin damarlarında dolaşarak, kişiyi kendilerine bağlarlar.. şuuru bunların elinde olan kişi, hayrı şer, şerri hayır olarak görmeye başlar.. Bu şeytanlar şayet iman etmişlerse, kişiyi hayra sevk ederler.. Iblisin emir komutasından çıkanlar, iblisin bir yalancı, sahte, aciz olduğunu söylerler..

Hainler korkak olur.. Bütün korkaklar hain ve yalancıdır.. şeytanın adımlarına uyan, şeytana dost olan, muhammedi ahlaktan uzak bir hayatı yaşayanlara dikkat edin ki, korkaktırlar.. Dikkat edin ki haindirler, gürültüyü, şa’şaayı, tantanayı severler.. Mertlik yoktur onlarda.. Hiçbir şeyi muhatabın yüzüne konuşamazlar.. Kalabalıklarda, tenhalarda dedikodu ve gıybet yollu konuşurlar.. şeytan ve dostlarının en büyük silahı , dedikodu ve gıybettir.. Ve onlar gerçekleri belirsiz ve kinayeli konuşurlar..

şeytan insana nasıl musallat olup korku ve ümid verir?

şeytan gaflet –uyku, duyu organlarının her şeyden kayıtsız kalması hali- anında veya nefsin bir günaha meyli halinde insan bedenine girer.. Girmesi, ısının vücuda sirayet edip, kana karışmasından daha kolaydır.. şeytan, ateşten yaradıldığına göre hararetin kalbe sirayeti çok basit ve bilinen şeydir.. Kalbe sirayet ettikten sonra, kalbde oluşturduğu yoğunlukla duyu organlarını harekete geçirir.. Herhangi bir şeye karşı onu korkutmaya, kan basıncını hızlandırmaya başlar.. Kişi, kalbindeki bu korkunun farkına varıp, korkunun asılsız bir vesveseden ibaret olduğunu ve bu korkunun allahü taala’ya karşı duyulan korkuyu bastırmaya çalıştığını anlayınca, hemen gafletten uyanırlar..

Gaflet anında musallat olan şeytan, şuur ehline yaklaşamaz.. Ondandır ki, peygamber ve varislerinde gaflet hali oluşmaz..onların uykusunun dahi ibadet olması bundandır.. çünkü onlar göz ve beyin olarak uyusalar da, kalbleri allahü taala’nın âyânına açıktır.. Gaflet, duyu organlarının eşya ve olaylardan kayıtsız kalma halidir.. Bu hal, kişide olduğu sürece, kişi yürüyor, konuşuyor olsa da o kişi uykudadır.. Kişi bazı zorunlu ihtiyaçlarını temin etsede, bu ihtiyaç denkleminde hareket etsede, gafildir.. Gafiller, ihanet ve yalandan ve dolayısıyla korkudan uzak kalmazlar..

şeytanın musallat olduğu kişiye bakılırsa şu haller görülecektir.. Sürekli dalgınlık, unutkanlık ve yorgunluk hali.. Kalbleri şeytanın tohumlarıyla o kadar çok çırpınmıştır ki, halleri gafletin resmi olmuştur.. Bu insanlara allahü taala’nın ne ayet-i kerimesi tesir edebilir, ne başak birşey.. Bu insanlar namaz da kılıyor, oruç da tutuyor olabilirler.. Fakat bu ibadetleriyle dahi gaflet içindedirler.. Bunların beş duyu organı iptal olmuştur.. Bunları gafletten uyandıracak şey, direkt gönül, hakk sözüdür.. Bunlar hakk sözü duymaya başlayınca, başlangıçta kulakalrında bir uğuldama, sonrasında ise bir esneme oluşur.. Kulaklarındaki uğuldama, şeytanın verdiği son iğve,vesvese son tohumdur.. Işte bu esnada gafil, saldırgan olur.. Mekkeli müşriklerin tepkisi bundandır.. Ikinci halde ise, gafil, esner ve esneyişle şeytan dışarı çıkar.. Bu aşamadan sonra gafil, gevşer ve rahatlar.. şeytanın baskısı kalb üzerinden kalkınca, kalb yumuşar ve hakk sözü içine alır..

şeytan ümid ve korkuyu pekiştirir, sağlamlaştırır.. ümid korkunun zıddı bir hal değildir.. Korkulan şeyden beklentiye girme halidir.. ümid, korkulan şeyin vaadine tam inanıp, o vaadin gerçekleşmesini bekleme durumudur.. Bu bekleyiş onu tembelliğe,gevşekliğe ve durgunluğa sevk eder.. Ibadetten uzaklaştırır.. Böylelikle kişi, korkudan uzaklaşarak gafletin pençesine düşer..

Zevk, şekil ve desen, giyimi belirleyen üç unsurdur.. Burada renk zevki, desen zarafeti,şekil karakteri, kişiliği gösterir.. Bu üç unsur bir araya geldiğinde, giyim ortaya çıkar.. Dikkat edilirse bu üç unsur da nefisle, insanların kendi iç alemleriyle ilgilidir.. Yani kişiye göre değişebilen şeyler.. Bunların taklidi olamaz.. şu şahıs şunu giyiyor ve ona yakışıyor diye aynısını diğer şahıs giyerse, ona yakışmayabilir.. Aynı renk, desen ve şekilde giyinmek ayniyeti doğurur.. Ayniyetse, insan fıtratına(yaradılışına) aykırıdır.. Imtihanın hikmeti, ayrılığı gerektirmektedir.. Zira zevk, nefse hitab etmektedir.. Mübah(haram edilmeyen şeyler) dahilinde olduğu sürece, nefsi tatmin etmek gerekir.. Zira nefsin de bir hakkı vardır ve ona zulmedilmemelidir.. şayet nefs, mübah –serbest- çerçevesinde tatmin edilmezse isyan eder. Tatmin etmeme hali de ifrattır( aşırılıktır) ki, şeytan’ın işini kolaylaştırır.. Zira o, insana ancak ifrat ve tefrit anlarında (aşırılık ve normalin altında) yaklaşabilmektedir.. Bugün hristiyanların tefrit ve ifrattaki hali de bunu göstermektedir.. Emin olmadığı halde onların ruhbanlığı onları saptırmıştır.. çünkü ruhbanlık, nefse zulüm ve fıtrata aykırıdır.. Rahib ve rahibelerin giyim kuşamı, cinsi lezzetten uzaklaşmaları.. Hep ifrat ve tefritin neticesidir..

Renk zevke, zevk de nefse hitab eder.. Nefsin aynı renkten zevk alması, nefsin ayrıyetine aykırıdır.. O sebeble, ne herkes siyah renge, ne gri renge, vs. Büründürülebilir.. Zaten asr-ı saadet’te de böyle bir şey yoktu.. Yani herkesin aynı rengi tercihi.. Bunlar sonradan çıkmadır –bid’attir- ve bu bid’atler zevki dondurmuştur.. Her rengin ayrı zevki vardır.. Bu ayrı renkler, nefse ait bir açıklamada bulunur.. Misal: Kırmızı renk şehvet ve gazabı, mavi ve tonları olan renkler hoşgörüyü, sarı renk hayal ve isteği, pembe renk hafifliği,… ifade eder.. Tüm renklerin bir nefsani açıklaması vardır.. Burada kasdımız; renkler üzerine derinleme açıklama değil, insanların tek renge büründürülemeyeceğidir..

Giyim kuşamda ikinci unsur olan şekil, karaktere hitab eder.. Karakter de akla bağlı bir cevherdir.. şakil; giyim kuşamda tüm beşeri münasebetlere yansıyan bir şeydir. Akıl, fıtratı gereği daima düzen ve şekle muttalidir; yani daima düzen ve şekil meselelerini bilendir.. Düzen ve şekil aklın, akıllı olmanın bir gereğidir.. Mecnunların, meczupların (kendini bir şeye kaptırmış olanların), filozof ve dervişlerin –ki bunlar ya aklını zayi etmiştir, ya aklı, akıllı yaşamayı kaale almıyorlar- darmadağınık giyimleri sözümüze açıklık getiriyor.. Insanların akli seviyeleri, sosyal mevkileri aynı olmadığı için, aynı şekilde elbise giymek de doğru değildir..tüm insanların pantolon gömlek giyip kasket taktıklarını tahayyül (hayal) edersek, ortaya çıkan manzaranın hazmedilecek bir şey olmadığı görülür.. Yine tüm insanların beyaz sarık takıp beyaz cübbe giydiğini tahayyül edelim.. Ortaya çıkan manzara aynıdır..

Giyimde üçüncü unsur olan desen, zarafeti temsil edip ruha hitab eder.. Kişinin hassasiyeti, inceliği giyimindeki desenlerde belli olur.. Kaba saba giysiler habis ruhlu; narin, zarif giysiler, nezih ruhlu insanlarındır.. Desenlerdeki geometrik, simetrik, kübik, tabii şekiller, hep ruhun iştiyak(şiddetli isteklerinin) ve isteklerinin ifadesidir..

Giyimdeki -tesettürdeki- bu üç unsuru bir araya getirdiğimizde temizlik -nezahet- yoluna gireriz.. Zaten örtünmeden maksadın necaseti setretmek, yani pisliği örtüp gizlemek ve bu sebeble temizliği gösterme olduğu bilinmektedir.. Yani; necaset örtünmeye, nezahet de açığa çıkarılmaya muhtaçtır.. Aksine, örtünme değil, başka bir şey olur..

Ruh, zarafeti; akıl nezaketi; nefs, zaafiyeti davet eder.. Tesettürün maksadı da pisliği gizlemektir.. Tüm bu sebebler birbirine o kadar bağlıdır ki, birini ihmal, diğerini sekteye uğratıyor yani durduruyor.. Tesettür hayaya, haya imana delalet eder yani delil olur, yol gösterir.. Aksi de, küfür ve şirke delalet eder..

Zaman öyle hale şahid oluyor ki, belki şimdiye dek hiç bu kadar şen’isini(kötüsünü), şerlisini görmemiştir.. Lut kavmini helak eden lutiliği(erkek erkeğe cinsel ilişki ), bu ümmet de yapıyor, bir de lezbiyenliği ekliyor.. Her yönden her yandan necaset, pislik yağıyor.. Necasetten lezzet alma gibi bir gariplik meşru ve akla uygun görülüyor.. Mü’min, her zamanda olduğu gibi garib, mahzun..

şer-i şerif’in hadleri belli.. Erkeğin ve kadının mahrem ölçüleri de belli.. Bize düşen, bu belirli çerçeve içinde giyinmek.. Erkeğin giyimi, erkeği hafifletmeyecek,tiksindirtmeyecek şekilde olmalı.. Vakarlı, edebli.. Kadının giyim kuşamı da aynı şekilde..şekli,rengi,deseni belirleyen, insanın kendisidir..erkeğin giyim şeklini benzeteceği bir insan varsa, o da alemlere rahmet olarak gönderilen aleyhisselatu vesselam efendimiz’dir.. Ne şu hoca, ne şu şeyh, ne bu adam.. Giyim kuşamımız, hayamızı muhafaza etsin de nasıl olursa olsun..

Giyim ve kuşam, insanın cemiyet içerisinde rahatça yaşaması için zaruridir.. Zira insan, cami’ bir varlık olmakla cemiyet kurmuştur.. Insana hediye edilen büyük bir lütuf olan akıl, beraberinde hayayı -imanı- getirmiştir.. Haya, insanı hayvandan ayıran yegane unsurdur.. Haya, tüm çirkinlikleri, pislikleri def’ eden bir nur şulesidir..

Her şey zıddıyla mevcuttur.. Hayayı daha iyi idrak etmek için zıddı olan necasete başvurmak, yani anlamak lazım.. Necaset, necaset olarak kabul edilip tanınmayınca, haya anlaşılmaz.. Haya madeni aleyhisselatu vesselam efendimiz, bir mübarek hadisinde haya hakkında şöyle haber vermekte: ‘’iman yetmiş küsur şubedir..en üstünü ‘la ilahe illallah’ sözü, en düşüğü yolda birine eziyet veren bir maniayı kaldırmadır.. Haya da imandandır’’ yani haya, bir sebeb değil, sebeblerin sebebi olan allahu taala’ya varmada, allahu taala’ya ulaşmada bir gayedir.. Iman nurdur, zıddı ise zulümattır.. Nurdan bir parça olan hayanın zıddı ise pislik, necasettir.. Dikkat edilirse insanın en necis yeri, nefse en lezzetli gelen yerdir.. Bu lezzet, ancak iştiha anında oluşur.. şayet iştihasız bir şekilde o necis yerler görülse, yahut tahayyül edilse, insanda bir tiksinti uyandırır.. Yeri gelmişken şu hakikati de ifade etmek zaruriyet arz ediyor.. Kişi, kendisinin yahut bir başkasının cinsiyet uzvunu görmemeli.. Zira uzuvların necaset kanalı olması gözdeki nuru alıyor.. Göz nurdur; cinsiyet uzuvlarıysa zulümat.. Bunlar birbirinin gece ile gündüz misali, zıddıdır.. Birinin varlığı, diğerini yok eder.. Gözden yüze haya yayılmıştır.. Haya, insanın yüzündedir.. Bu yüz, bütünüyle o pis yerlere teveccüh edince, haya ve beraberinde olan iman gidiyor.. Günümüzde hususiyle bu mes’elede haddi aşmalar olmuştur.. Evliler buna çok dikkat etmelidirler.. Bakın, haya ve iffet madeni aleyhisselatu vesselam efendimiz, pak validemizi kasdederek diyorlar ki: ‘’ne gördüm, ne gördü’’ gelen haber mealen bu.. Bu mes’elenin beyanında dahi kullanılan mübhem(belirsiz) kelimelere dikkat edin. Zira ‘’beyan insanın aynıdır’’ atasözü meşhurdur..

Haya ve örtünmeyi daha iyi anlamak için ilk insan adem aleyhisselamın cennet’teki kıssasına müracaat etmek lazım.. Malum olduğu üzere adem ile havva atamız, cennet’te meşk ve sürurla (sevinç ve neşe içinde) yaşarlardı.. Imtihanın hikmeti icabı, kendilerine bir meyva yasaklanmıştı.. Batılı hristiyan kaynaklarına göre bu, ‘’bilgi ağacıdır’’ yani levh-i mahfûz’da yazılı olan bilgi.. Diğer adıyla, kader.. Aksine, irfan ehlince bu ‘’fena ağacı’’dır.. Mayası dünya ile aynı.. Cennet’’te her şey, dünyadakine zıd ve muhaliftir(karşıdır, aykırıdır).. Bu ağaç buğday ağacıdır.. Buğday, bütün meyvaların, sebzelerin özünü kendinde toplayan bitkidir.. Işte, şeytan’ın vesvese ve iğvasıyla(baştan çıkarmasıyla) yenilen buğday, havva validemizde bir ağırlık yapmıştı.. Bu ağırlık necasetin ağırlığıydı.. Necaset, kendini hissettirince nur zail olmuş (son bulmuş), zail olan nurla birlikte taaccüb(şaşma) hissi doğmuştur.. O an havva validemiz ve adem babamız edeb yerlerinin farkına varmışlardır.. Edeb yerleri, yani pis yerler.. Orada bulunan cennet ağaçlarından birinin yaprağıyla edeb yerlerini kapatmışlardır.. Bu ağaç da, allahu a’lem incir ağacıdır.. Allahu taala kur’an-ı kerim’de bismillahir rahmanirrahiym:‘’ey ademoğulları! şeytan nasıl ki anne babalarınızı çirkin yerlerini kendilerine göstermek için cennet’ten çıkardıysa, sakın sizi de belaya uğratmasın’’( sadakallahul azıym..) buyurmuştur..

Haya, pislik ve çirkinliğin zıddıdır.. Dünya ve cevheri olan ‘’fena’’, insan bünyesinde mevcuttur. Ilahi hikmet icabı, nur ve zulümat insanda barınabilmektedir.. Nurun yatağı kalb, zulümatın yatağı ise kalbin aşağısında bulunan mide ve mideye bağlı organlardır.. Nefsin isteği, şeytanın baştan çıkarmasıyla dünya, yani mide, kalbe baskın gelebilmektedir.. Mide kalbe baskın gelirse, kalb zulümat yatağı olur.. Bunun bariz misali, dünyevi herhangi bir istek kalbe yerleştiği zaman –ki dünyevi şeylerin tümü fenadır- nur gider.. şayet atalarımız fena meyvasını yememiş olsalardı, zulümat insana hiç sirayet etmeyecek, insan necaseti tanımayacaktı.. Ilahi sırrın daha nice hikmeti vardır ki, bunu bizim kıt aklımız idrak edemez..bu mes’elede edeb haddini ihlal etmemek lazım.. Bilmemiz gereken, dünyada örtünmenin elzem olduğudur.. Zira insanda mevcut haya bunu gerektirmektedir.. Necaset örtünmeye,örtünme hayaya işarettir.. Ne firdevs’te, ne cehennem’de örtü vardır.. Zira orası tüm perdelerin açıldığı yerdir..

Insanın yaradılışında var olan haya, temizliği, temizlik de örtünmeyi,gizlenmeyi şart kılmıştır..örtü,bu yönüyle anlaşılınca bir mana ifade eder..aksine, yine bir tahrik ve fitne sebebi olmaktan öteye geçmez.. Bu örtünme, hem erkekte, hem kadında aynıdır.. Aleyhisselatu veselam efendimiz’in getirdiği ölçüler, tüm kainatı kapsayan mahiyettedir.. Erkeğin ve kadının örtünme yerleri bellidir.. Kim kime karşı sakınmalıdır, yoruma ihtiyaç kalmayacak şekilde aşikardır.. Erkeğin diz ve göbek dahil göbek ve diz arası mahrem, kadının el yüz hariç tüm vücudu, şekil ve şemaili tanınmayacak, hissedilmeyecek şekilde mahremdir.. örtünmede esas, fitneye düşmemek ve düşürmemek.. Nefs, cesede hakimiyet kurunca, edeb yerlerini aşikar ettirmek ister..parmakla gösterilsin, yahut kendisine iltifat edilsin diye..

Ilahi her ölçüde binbir hikmet fışkırmakta ve akıl bunu idrak, cesed hissedince aciz kalmakta.. Bu acziyet, taat (söz dinleme) ve ibadata da yansıyor.. Allahu teala’yı şahid tutarak söylüyorum ki, hepimiz şaşkın şaşkın dolaşmakta, irademizle bir şey yapamamakta; aklı, hikmetin insanı aciz bırakan benzerini yapmaya kendini kaptırmış, cesedi mefluç(felçli) vaziyetteyiz..
 

delinin biri

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
16 Tem 2009
Mesajlar
135
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
36
Web Sitesi
delininbiriyimiste.tr.gg
BU ÖRTÜNME MEVZUUNDAKİ MAKSAT ANLAŞILINCA TAAT(SÖZ DİNLEME), YANİ RİYASIZ KULLUK DOĞACAKTIR.. ŞAYET MAKSAT ANLAŞILMAZSA, SEBEBİN KARIŞIK VE DOLAMBAÇLI YOLLARINA TAKILIP KALINIRSA, YAPILAN KULLUK; AZGINLIĞA, SAPKINLIĞA, İMANSIZLIĞA, YOLDAN SAPAN VE SAPTIRANLARA,.. DÖNÜŞÜR.. SEBEB YUMAĞI OLAN DÜNYA HAYATINDAKİ BÜTÜN MÜNASEBETLER BU MİNVAL(TARZ,GİDİŞ) ÜZERİNEDİR..

GÜNÜMÜZDE BAZAN SOYTARICA, KOMİK, BAZAN ÜRKÜTÜCÜ GİYİM KUŞAM HALLERİ MEVCUT.. GİYİM KUŞAMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLARDAN BİRİ İTİDALDİR(ORTA HALLİLİKTİR).. YANİ NE TAHRİK ETTİRECEK KADAR ŞIK, NE TAHKİR ETTİRECEK (AŞAĞILANACAK) KADAR DAĞINIK OLMAMAK LAZIM.. BU, HEM KADIN İÇİN HEM ERKEK İÇİN GEÇERLİDİR..ZATEN KADININ ZARURİ HALLER DIŞINDA SOKAĞA ÇIKMASI, ARZ-I ENDAM ETMESİ (BOY-POS GÖSTERMESİ) SAKINCALIDIR..

TÜTÜN OTUNUN KURUTULUP KAĞIDA SARILMASIYLA ELDE EDİLEN SİGARA, YAKILARAK, AĞIZDAN NEFES YOLUYLA ÇEKİLEN BİR İÇECEKTİR.. İÇİLEN, SİGARANIN DUMANIDIR.. DUMAN, ÖNCE CİĞERLERE, ORADAN KAN YOLUYLA VÜCUDUN HER TARAFINA, AYAK PARMAKLARINDAN KAFATASINA KADAR SİRAYET EDER..KANIN ULAŞABİLDİĞİ HER YERE DUMANA ULAŞIR.. KALB VE BEYNE GİDEN DAMARLAR –ATAR VE TOPLARDAMARLAR- ANA DAMAR OLDUĞUNDAN, BUNLARIN İÇİNDEN GEÇEN DUMAN DAHA FAZLADIR.. DOLAYISIYLA ETKİSİNİ EN ÇOK KALB VE BEYİNE GÖSTERİR.. TIBBEN HAFİF TESİRLİ UYUŞTURUCU OLDUĞU TESBİT EDİLEN DUMANIN, KALB VE BEYİN HÜCRELERİNİ UYUŞTURDUĞU KESİNDİR.. BÜTÜN YİYECEK VE İÇECEKLERDE OLDUĞU GİBİ MİDE, NİKOTİNİN DEPOLANDIĞI YERDİR.. DEPOLANAN NİKOTİNİN FAZLALIĞI, BAĞIRSAKLAR YOLUYLA DIŞARIYA ATILIR..

NİKOTİNİN YAKICILIK ÖZELLİĞİ HÜCRELERDE OLUŞAN YAĞI ERİTİR.. HÜCRELER, YAĞDAN TEŞEKKÜL ETTİĞİNDEN ÖLÜRLER.. ZANNEDİLDİĞİ GİBİ ALIŞKANLIK NİKOTİNDEN KAYNAKLANMAZ.. ALIŞKANLIK, SİGARANIN İÇİŞ ŞEKLİNDEN KAYNAKLANIR.. BU ŞEKİL VE HEVESDEN OLUP, DEĞİŞEBİLİR.. ALIŞKANLIKLARIN TÜMÜ HEVESTENDİR..HEVESLER –NEFSTEN KAYNAKLANAN İSTEKLER- ZAMANLA DEĞİŞEBİLİR..

İNSAN KALBİ, ŞUURUN MERKEZİ OLMASI BAKIMINDAN NUR VE ZULMETE AÇIKTIR.. NUR VE ZULMET, KALBE DAMLA DAMLA GELDİĞİ İÇİN, AYNI NİSBETTE DE ÇIKAR.. NUR, AYDINLIĞI TEMSİL EDERKEN, ZULÜMAT KARANLIĞI TEMSİL EDER.. NURA BOĞULMUŞ BİR KALB, ALLAHÜ TAALA’NIN LÜTUF VE İKRAMINA MAZHAR OLUR.. ZULÜMATTA İSE ŞEYTANIN KÖLESİ, KULU OLUR.. NİKOTİN ZEHİRİ, NURU DAMLA DAMLA YAKAR.. GERİYE YALNIZCA ZULÜMAT KALIR.. İNSAN, KALB VE BEDENİYLE ŞEYTANIN BİR EMİR KULU OLUR..

NURUN SİRAYET ETMEDİĞİ BİR KALB, MUTLAKA ZIDDI OLAN ZULÜMAT İLE DOLUDUR.. BÖYLE BİR KALBDE ŞEYTAN VE YARDIMCILARI TAHT KURAR.. ŞEYTANIN GIDASI, MALUM VE MEŞHUR HABERE GÖRE; HAYVAN PİSLİĞİ, İNSAN ARTIĞI, KEMİK, KÜL VE PİS OLAN HER ŞEYDİR.. İNSAN VÜCUDUNA GİREN TEMİZ RIZIKDAN ŞEYTAN VE YARDIMCILARI NEFRET EDER.. ONLARIN SEVDİĞİ, PİS VE ZARARLI ŞEYLERDİR.. NİKOTİN, ŞEYTANIN EN SEVDİĞİ GIDALARDAN BİRİSİDİR.. BU GIDA, MİDEDE OLDUĞU SÜRECE ŞEYTAN VE YARDIMCILARI İNSAN VÜCUDUNDAN DIŞARI ÇIKMAZ..

SİGARA DUMANI VE ZEHRİ İLE BESLENEN ŞEYTAN, MİDEDE İKAMET EDEREK İNSANI YÖNLENDİRİR.. TİRYAKİ, SİGARAYA DEVAM ETTİĞİ SÜRECE BU ŞEYTAN -CİN- VÜCUTTA KALIR.. ZAHİRİ VE BATİNİ BİR ÇOK HASTALIKLARA SEBEBİYET VEREN BU CİN, İLİM, İMAN VE AMELE MUSALLAT OLUR.

SİGARA DUMANI, İHTİVA ETTİĞİ NİKOTİN ZEHRİ İLE BEYNİN İLME YOĞUNLAŞMASINA MANİ OLUR.. SİGARA İÇENLERİN ‘’EFKAR DAĞITTIM, EFKAR DAĞITALIM..’’ DEDİKLERİ, GERÇEK BİR BEYANDIR.. EFKAR FİKİR DEMEKTİR.. FİKİR, ASALETLİ OLUR GERÇEKTE MERDİVENİ TEMSİL EDER.. FİKİR OLMAYINCA İLİM OLMAZ.. FİKİR, AKIL YÜRÜTME KUVVETİ OLUP, HAK İLE BATILI BİRBİRİNDEN AYIRAN BİR HAKİMDİR.. BU KUVVET OLMAYINCA HAK İLE BATIL BİRBİRİNE KARIŞIR VE ‘’ŞİRK’’ OLUŞUR..

İNSAN VÜCUDUNDA SÜREKLİ KALAN ŞEYTANIN, KALBDEKİ FİKİR VE İLHAMI BOZARAK VESVESE VERMESİ ŞİRKİN BAŞLANGIDICIR.. VESVESELİ BİR KALB, BAŞKASINDAN KORKMAYA, BAŞKASINDAN ÜMİD ETMEYE, BAŞKASINI BÜYÜK TANIMAYA BAŞLAR.. VESVESE, İMANI BOZAN ŞEYTANİ TOHUMLARDIR.. PARONOYA, ŞİZOFREN, FOBİ, HALİSÜNASYON VE İLİZYON GİBİ PİSİKOLOJİK KLİŞELİ BİR ÇOK HASTALIK, ŞEYTANİ VESVESELERİN DOĞURDUĞU BOZUKLUKLARDIR.. ŞEYTAN EFKARI DAĞITAN, İLHAMI KALDIRAN, İMANI BOZUP KURUNTULARI, YERSİZ KORKULARI BİR NUMARAYA OTURTANDIR.. BU ŞEYTAN, MİDEDE SABİTLENİP KALBDE KURULURKEN EûZU BİLLAHTAN KORKUP KAÇMAZ.. ÇÜNKÜ EûZU BİLLAHİ AYET-İ KERİMESİ DIŞTAN GELEN ŞEYTANA KARŞI BİR SIĞINAKTIR.. KALENİN İÇİNDE, KUMANDA KÖŞKÜNDE OTURAN ŞEYTAN BUNUNLA DIŞARI ÇIKMAZ.. BUNUN ÇIKIŞI ANCAK VÜCUDDAN ŞEYTANI KOVMAKTIR.. EĞER BU DEVAM ETTİRİLMEZSE KENDİSİ KAÇAR, DEVAM ETTİRİLEN BİR BEDENE SIĞINIR.. BU ŞEYTAN KALBDE, BEDENİN KUMANDA KÖŞKÜNDE OLDUĞU SÜRECE BEDENİN BÜTÜN ORGANLARI BUNU ÖVER; BUNU BÜYÜK BİLİR.. ÇÜNKÜ ONUN VERECEĞİ SAHTE KORKULARI BEDEN BÜYÜLTÜR, TEMBELLİĞE, GEVŞEKLİĞE VE LEZZETE DE DİL ŞÜKREDER..

SİGARA MÜBTELASI OLAN ŞİRKTEN UZAK DEĞİLDİR.. BEDENİ, KALBİ VE DİLİ PİSTİR.. İMAN TEMİZDİR, PİSLİĞİ KABUL ETMEZ.. PİS OLAN BİR KALB İLE DUA ETSE, DUASINA CEVAP VERİLMEZ.. ÇÜNKÜ ALLAHÜ TAALA HAZRETLERİ TEMİZDİR.. TEMİZ OLAN, PİSİN ÇAĞRISINA CEVAP VERMEZ..

İMAN İLE ZULÜMATIN KALBE DAMLA DAMLA GİRİP DAMLA DAMLA ÇIKTIĞI MALUMDUR.. ZULÜMAT GİRDİĞİ AN, İMAN ÇIKAR VE İNSAN GÜNAHA GİRİP MUTLAKA BİR GÜNAH İŞLER.. ARKASINDAN TEVBE EDİP, ZULÜMAT ÇIKAR VE İMAN NûRU GİRER.. ZULÜMAT ATEŞTEN OLDUĞU İÇİN, YANİ ATEŞİN SİMSİYAH DUMANI ŞEKLİNDE OLDUĞU İÇİN GİRİŞ VE ÇIKIŞI SÜRATLİDİR.. İMAN İSE NURDAN OLDUĞU, NURUN İSE SERİN OLDUĞU MALUMDUR.. SERİNLİĞİNDEN DOLAYI İMANIN GİRİŞ ÇIKŞI YAVAŞTIR..

SİGARA DUMANININ DAMARLARDA DOLAŞTIĞI AN, NEFS BUNUN LEZZETİNE KULAK VERDİĞİ AN, PİSLİK HALİNE GİRER.. BU ANDAN İTİBAREN NEFSLE BİRLİKTE ŞEYTANIN BAŞTAN ÇIKARMALARI, AZDIRMALARI, VESVESELERİ BAŞLAR.. SİGARANIN ETKİSİ BİTTİĞİ AN, İMAN TEKRAR KALBE GİRMEYE BAŞLAR.. HER SİGARA TANESİNİN BİTİMİNDE, İZMARİTİN ATILIP AYAKLAR ALTINA ALINDIĞI ANDAN İTİBAREN BÜTÜN TİRYAKİLERDE OLUŞAN NEDAMET HALİ YANİ PİŞMANLIK MALUMDUR.. İŞTE BU PİŞMANLIK HALİ İMANDAN OLUP NURU DAVET EDER.. NUR İLE ZULÜMATIN DEĞİŞİMİ, HER SİGARA TANESİNİN YAKILMASIYLA DEVAM EDER.. NEFS NİKOTİNİ ARZULARKEN ŞEYTAN, KARNINI DOYURUR.. KARNI DOYUNCA KALBE KORKU VE ÜMİDE AİT BİR ÇOK TOHUM EKER.. HER SİGARA TANESİ ONU DAMARLARDA İDAME ETTİRİR..

SİGARANIN İÇİNDE 5000 CİVARI ZEHİRLİ MADDE BULUNMAKTADIR.. GENELDE SİGARANIN İÇİNDE BULUNAN NİKOTİN MADDESİNİN BAĞIMLILIK YAPTIĞI BİLİNİR.. ASLINDA SİGARADA BAĞIMLILIK YAPAN BİR MADDE BULUNMAMAKTADIR.. NE KOMİK DEĞİL Mİ? O ZAMAN NEDEN KİMSE BIRAKAMIYOR? SİGARANIN İÇİNDE BULUNAN ‘’AKİTON’’ ADLI MADDE SİNİR DAMARLARINI YIPRATARAK, HİSSİZLİK UYANDIRIR VE TAHRİBATA SEBEP OLUR.. SİNİRLENDİĞİ ZAMAN SİGARA İÇMEK İSTEYENLER SİGARAYLA SAKİNLEŞTİĞİNİ ZANNEDER.. AMA DAHA FAZLA İÇER.. BUNUN SEBEBİ İÇİNDE BULUNAN ‘’AKİTON’’ MADDESİNİN SİNİR DAMARLARINA UYARI GÖNDEREREK GERİLMESİNE VE YIPRANMASINA NEDEN OLMASIDIR.. BÖYLECE DAHA DA SİNİRLİ HALE GELİRİZ.. AKİTON MADDESİNİN ETKİSİNDEN KURTULMAK İÇİN TIBBI OLARAK BİRÇOK İLAÇ PİYASAYA SÜRÜLMÜŞ GÜNÜMÜZDE.. ASLINDA BUNLARIN HİÇBİRİNE GEREK YOK.. SİGARADAN KURTULMAK İÇİN SİNİR DAMARLARINI YENİLEMEK VE YUMUŞATMAK İÇİN VİTAMİNLER KULLLANILABİLİR.. SİGARA MÜPTELASI OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER B1+B6 VİTAMİNİ (+B12 VİTAMİNİ DE OLURSA DAHA FAYDALI OLUR) KULLANARAK BU İLLETTEN KURTULABİLİR..ÖYLE YÜKSEK BİR MEVLA ÖDEMEK ZORUNDA DA DEĞİLSİNİZ BU VİTAMİN İÇİN.. BİR PAKET SİGARA FİYATINA 30 TABLETLİK B1+B6 VİTAMİNİ BÜTÜN ECZANELERDE SATILIYOR.. YAN ETKİSİ OLUP OLMADIĞINI ECZANELERDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.. YALNIZ SİGARAYI BIRAKTIRAN İLAÇ DİYE SORACAK OLURSANIZ, BİLMEDİKLERİ İÇİN YADA BU KONUDA BİR AÇIKLAMA OLMADIĞI İÇİN ÖYLE BİR ETKİSİ OLMADIĞI SÖYLEYECEKLERDİR.. GÜNDE BİR TABLET/TOK KARNINA.. SİNİR DAMARLARINIZIN YIPRANMASINA VE VÜCUDUNUZUN DİRENCİNE GÖRE ETKİ ETME ZAMANI DEĞİŞEBİLMEKTEDİR..

AMA ZATEN SAĞLAM BİR İRADESİ VE SAĞLAM BİR İMANI OLANLAR İÇİN BU KONUDA TIBBA İHTİYAÇ DUYMAMAMIZ GEREKİR HEPİMİZİN.. HEPİMİZİN..

İNSAN BEDENİNDE İKİ ORGAN BULUNMAKTADIR Kİ, BİRİ DÜNYAYI, DİĞERİ AHİRETİ TEMSİL MEVKİİNDEDİR.. BUNLARDAN BİRİ BOZULUNCA, DİĞERİNDE AŞIRI DERESEDE BAĞLILIK BULUNUR.. BİRİ BOZULUNCA DİĞERİ ETKİLENİR.. BU ETKİ, BASİT OLMAYIP AKSİNE BÜYÜKTÜR.. BU ORGANLAR KALB VE MİDEDİR.. MİDEYE GİDEN HERHANGİ BİR GIDA PARÇASI BEDENİN KUMANDANI MEVKİİNDEKİ KALBİ ETKİLER.. ASLOLAN KALBDİR, DİĞER TÜM ORGANLAR KALBE NİSBETLE,TAFSİLDİR, YANİ KALBİ AÇIKLAYAN VE BEYAN EDENDİR..

ŞARKI-TÜRKÜ, ASIL İTİBARİYLA HARAMDIR.. İMAM-I RABBANİ FARUK SERHENDİ ‘’ŞARKI SÖYLEMEK HARAMDIR. ŞARKI-TÜRKÜDEN ZEVK DUYMAK HARAMDIR.. MEZMURU: MÜZİK YAPANI, ŞARKI, TÜRKÜ SÖYLEYENİ BEĞENMEK, SEVMEK KÜFÜRDÜR’’ DİYE BUYURMUŞLARDIR..

ALENEN HARAMİYET BİLİNEN MESELE, GÜNÜMÜZDE O KADAR BASİTE ALINMIŞ Kİ; NEREDEYSE HELAL SEVİYESİNE İNDİRİLMİŞTİR.. ŞARKI, TÜRKÜ GİBİ TÜM MÜZİKLER,İÇERİĞİ NE OLURSA OLSUN,YAPISINDAKİ SES GEREĞİ, HARAMDIR!! BAZI KIT AKILLILARIN ZANNETTİĞİ GİBİ SÖZLERİNDEKİ ÇAĞRIŞIMDAN DEĞİL, KENDİLİĞİNDEN SESTEKİ TINIDAN DOLAYI HARAMDIR.. ŞİİRLE KIYAS YAPARAK ŞİİRİN İÇERİĞİNİ HARAM-MUBAH ÖLÇÜSÜNÜ DİKKATE ALARAK ŞARKI-TÜRKÜ GİBİ EZGİYLE SÖYLENEN SÖZLERİ DE AYNI ÖLÇÜYE KOYANLAR OLMUŞTUR.. YANLIŞ Kİ YANLIŞ.. MÜZİKTE EZGİDİR ASIL OLAN.. BU EZGİDİR Kİ, KULAKTA DİREKT OLARAK KALBE SİRAYET EDİP BOZUYOR.. MÜZİKTE ŞİİRDEN BAŞKA BİR SÖYLENİŞ VARDIR Kİ KALBİ ŞİİRDEN DAHA ÇOK ETKİ ALTINA ALIYOR.. ETKİDEN KASDIN,GÜÇSÜZLÜK OLDUĞU BİLİNMELİDİR.. EVET, MÜZİK KALBİ GÜÇSÜZLEŞTİRİP, SÜRATLE İSTENİLEN YÖNE CEZBEDİYOR.. İÇERİĞİNDEKİ KADIN, GURBET, AYRILIK, ÖLÜM,AŞK,VUSLAT,HASRET, ORTAYA ÇIKAN NE OLURSA OLSUN, EZGİSİNDEKİ AĞIRLIKTAN, TESİRDEN DOLAYI HEMEN KALBİ O YÖNE ÇEKİYOR..

KULAK, GÖZ VE DİĞER TÜM DUYU ORGANLaRI DAHİL, HEPSİNDEN DAHA ETKİLİDİR.. SEBEBİ,KULAĞIN BEYİN VE KALBE GİDEN DAMARLARI DAHA FAAL VE YAKIN OLUŞUDUR.. BUNDAN DOLAYI ŞEHADET KELİMESİ GÖZE VE DİĞER ORGANLARA HİTAB ETMEZ, AMA KULAĞA HİTAB EDER..

MÜZİKTEN LEZZET ALAN BİR KALB, KUR’AN’DAN LEZZET ALAMAZ.. MÜZİĞE AŞİNA BİR KULAĞA KUR’AN-I KERİM TESİR ETMEZ.. MÜZİĞİN ÜRPERTİSİNE AŞIK OLAN BİR KALB, KUR’AN’IN MÜJDELERİNİ VE UYARILARINI ANLAYAMAZ..


HERHANGİ BİR ŞARKICININ, HERHANGİ BİR KASETİNİ SATIN ALAN İNSAN, BİLSİN Kİ ALLAHÜ TAALA’NIN ŞU AYETİNE MUHATAB OLUYOR: BİSMİL’LAHİR-RAHMANİR-RAHIYM..’BAYAĞI İNSANLARDAN KİMİ DE VARDIR Kİ, BİLMEYEREK ALLAH YOLUNDAN SAPTIRMAK VE ONU ALAYA ALMAK İÇİN LAF EĞLENCESİ SATIN ALIRLAR..İŞTE BUNLARA ALÇALTICI BİR AZAB VARDIR..’SADAKALLAHÜL-AZİYM..’’

HİÇBİR TEFSİRE GEREK OLMAKSIZIN BU AYET-İ KERİMENİN MÜZİĞE AİT OLDUĞU APAÇIK BELLİDİR.. KEŞİF VE ARAŞTIRMA ALİMLERİNİN ORTAK GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA VERDİKLERİ HABERDİR.. AYRICA MÜZİĞİN, BÜTÜN SEMAVİ DİNLERCE HARAM OLDUĞU KATİ BİR GERÇEKTİR..

EY MÜZİKTEN LEZZET ALMAYA ALIŞMIŞ KULAK VE MÜZİĞİN NAMESİNE TUTKUN KALB, BİLMELİSİN Kİ SAMYELİ NASIL YAPRAKLARI KURUTUR VE DÖKER, MÜZİK DE AYNIYLE SİZİ ÖLDÜRMEKTEDİR.. MÜZİK,ŞEHVET,İSYAN,KEDER VE GAM DEPREŞTİRMEKTEN BAŞKA BİR İŞE YARAMAZ.. MÜZİK, ŞEYTANA YARENLİKTİR..

MİDEYİ İFSAD EDEN ŞEY DE, KOLA VE GAZLI İÇECEKLERDİR.. MİDENİN, KUMANDANI OLAN KALBE BAĞLILIĞI MALUMDUR.. GAZLI İÇECEKLER DE, İÇERİĞİNDE OLAN ETİL ALKOL VEYA KAFEİN GİBİ DEĞİL SONUCUNDAKİ ÇİRKİNLİKTEN ÖTÜRÜ CAİZ DEĞİLDİR.. MİDENİN TIKABASA DOLDURULMASI ZATEN İSRAFTIR.. BU İÇECEKLERİN KULLANILMASI DA TIKA BASA OLAN MİDENİN HAZMINI KOLAYLAŞTIRMASI İÇİNDİR.. AYRICA, İÇECEKLERDEN ÇIKAN GAZ, AĞIZDA GEĞİRMELERE SEBEB OLMAKTADIR.. GIDANIN BEREKETİ ZATEN GAZDADIR.. BUNUN, AŞAĞIDAN YAHUT YUKARIDAN İÇECEKLER VASITASIYLA GEĞİREREK VEYA YELLENEREK ÇIKMASI, HANGİ AKLA VE DİNE HOŞ GELİR? ŞU YAHUT BU MARKA İÇECEK DEĞİL, İŞLEVİ TİKSİNDİRİCİ OLDUĞU İÇİN MEKRUHTUR.. HERKES TECRÜBEYLE TASDİK ETMİŞTİR BU HAKİKATLERİ.. GEĞİRMEYE SEBEB OLMASI DAHİ ONUN TİKSİNDİRİCİLİĞİNİN BELGESİDİR.. GEĞİRME DE BÜTÜN DİNLERCE YASAKLANMIŞ, ÖZELLİKLE KEMAL OLAN İSLAM DİNİNDE İSTİĞFARA (ALLAHÜ TAALA’DAN AF DİLEMEYE) SEBEB OLMUŞTUR..
 

arifyavuz

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
29 Tem 2009
Mesajlar
49
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
53
ALLAH Razı Olsun. Selam ve dua ile din kardeşlerim.
 

Bu konuyu görüntüleyen kişiler

Üst Alt