Neler Yeni

Hoşgeldiniz İslami Forum Sayfası

Tüm özelliklerimize erişmek için şimdi bize katılın. Kaydolduktan ve oturum açtıktan sonra, konular oluşturabilir, mevcut konulara yanıtlar gönderebilir, diğer üyelerinize itibar kazandırabilir, kendi özel mesajınızı edinebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca hızlı ve tamamen ücretsizdir, peki ne bekliyorsunuz?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

"Dindar olanı seç!" (1 Kullanıcı)

DIDEM

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
18 Tem 2006
Mesajlar
231
Tepki puanı
0
Puanları
0
Köklü ve sağlam bir aile yapısı millet hayatının sıhhat ve devamının temel
Ebu Hüreyre radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Kadın dört şeyden biri; malı, soyu-sopu, güzelliği verdini için alınır. Elleri toprak dolası, sen dindar olanını seç !"(l) şartıdır. Bu sebeple olmalı ki, ailenin kuruluşundan itibaren dikkat edilecek ana konular Sevgili Peygamber'imizin mübarek hadis-i şeriflerde açıklanmıştır. Biz bunlardan bir kaçına işaret etmek istiyoruz.
Hadisimiz eş seçiminde dikkate alınan dört unsuru, vakıayı tesbit çerçevesinde saymaktadır. "Vakıayı tesbit" demek, insanlar arasında adet olanı, olduğu gibi dile getirmek demektir. Yoksa "siz de öyle yapın" anlamında değildir. Nitekim Efendimiz açıkça müslümanlara, eş seçiminde "dindar olanı" tercih etmelerini tavsiye etmiştir.
Güzelliğin, zenginliğin ve soyluluğun hem geçici hem de olumsuz gelişmelere ve didişmelere gebe nitelikler olduğu binlerce kez tecrübe edilmiştir. Ancak "dindarlık", bütün beşeri ve dünyevi özellik ve niteliklerin özünde ve ötesinde, her türlü şart altında faydası görülecek ve kendisiyle mutlu olunabilecek bir vasıftır. Dindar eş ve aile bazılarının sandığı gibi sadece sıkıntılı zamanlar için değil, mutlu ve sevinçli zamanlar için de aynı derecede gerekli ve geçerlidir.
Hz. Peygamber'in şu ikazı pek manidardır: " Kim bir kadınla sadece sayu-sopu, şerefi, itibarı için evlenirse, Allah o kimseyi zelil eder. Kim bir kadınla sadece malından dolayı evlenirse, Allah onu fakir kılar. Kim de gözünü haramdan korumak, ırz ve namusunu muhafaza etmek, akrabası ile ilişkilerini devam ettirmek İçin evlenirse, Allah bu evliliği iki taraf için de hayırlı ve uğurlu kılar" (2)
"Rabblmiz!. Bize göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar ver!"(3)
ayetinde "göz aydınlığı" diye nitelenenler herhalde ve öncelikle "dindar eşler"dir. Huy güzelliği "dindarlık" la desteklenmesi halinde, sürekli mutluluk sebebi olur. Bu da göz aydınlığının ta kendisi olsa gerektir.
Uyarılar
Tercihini ve seçimini dindar eşten yana kullanması istenen müslüman erkeklere Hz. Peygamber şu gerçeği de hatırlatmıştır; "Mü'minlerin en olgunu, ahlakı en güzel olanlardır. Sizin en hayırlılarınız kadınlarına karşı hayırlı olanlarınızdır."(4)
"Geçimini üstlendiği aile bireylerinl ihmal etmesi, kişiye veba.l olarak yeter." (5)
Sevgili Peygamberimiz, ailedeki denge, huzur ve mutluluğu sağlamak için on sahabi tarafından rivayet edilen bir hadiste hanımlara da şu gerçeği hatırlatmıştır.
"Şayet ben bir insanın bir başkasına secde etmesini emredecek olsaydım, hanımın kocasına secde etmesini emrederdim."(6)
Bu hadis uslüb ve vurgu olarak ailedeki huzurun "sadakat ve itaat" noktasında toplandığını göstermektedir.
"Kocası kendinden razı olduğu halde ölen kadın cennete girer."(7)
Bu hadis ise, hem bir teşviki hem de bir tesbiti ihtiva etmektedir. Aile hayatında kadın, öteki unsurlardan ağırlıklı bir yere ve role sahiptir. Kadının yaratılışı gereği ahngan ve çabuk kırılan bir yapısı vardır. Dolayısıyla çevresindekileri ve öncelikle eşini rahatsız etme ihtimali büyüktür. Bu sebeple de Hz. Peygamber'in hanımlara yönelik uyarı ve irşatlan daha yoğundur.
İşte bu yoğunluk bile, dindar aile için "dindar eş" seçiminin lazım geldiğini ortaya koymaktadır. Giderek karmaşık bir hal alan toplum değerleri, aile yapısının geçmiştekinden çok daha sağlam olmasını gerekli kılmaktadır. Bilinen bir gerçektir ki, insanı üretici olduğu sürece değil, yaşadığı sürece değerli bulan, ona aile ortamında bakan bir aile kadar hiç bir şey mutlu edemez. Hangi darulaceze sakini gerçekten mutludur?
İnkar edilemez bir gerçektir ki, herkes evinde rahat eder. Evler ve aileler biribirlerine tahammül etmesini bilen sadakat ve ferakat sahibi eşler sayesinde huzur yuvası olabilir. Bu sebeple "aile yuvasını" geçiçi hevesleri tatmin ocağı olarak değil, sonuçları itibariyle öteki dünyaya uzanan, oradaki hayatın şeklini tayin eden "ebedi bir kurum" olarak görmek gerekmektedir. Böylesi bir bakış açısına sahip eşlerden oluşan aileler, daha doğrusu "dindar aileler" dünya için olduğu kadar gerçek istikbal için de güven kaynağıdır.
Sevgili Peygambeıimfz bir başka hadislerinde, dünyada elde edilmesi için gayret gösterilmeye değer bulduğu kıymetleri "şükreden gönül, zikreden dil ve ahiret işlerinde (bir iivayete göre de imanı yaşamakta) kocasına yardımcı olan dindar hanım" olarak bildirmiştir(8).ALLAH'IN RAHMET VE BEREKETİ ÜZERİNİZE OLSUN...B)B)B)
 

Hatice-tül Kübra

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
4 Eyl 2006
Mesajlar
7,329
Tepki puanı
9
Puanları
0
Yaş
33
Konum
.........
Hepiniz çobansınız ve mesuliyetiniz altında olanlardan sorumlusunuz. Baba eşinin ve çocuklarının çobanıdır ve onlardan sorumludur…(1)

Yüce Rabbimiz temiz bir toplumun nasıl olması gerektiği noktasında esaslarını Yüce kitabımız Kur’an da bildirmiş. Resulü de onları sözleriyle tek, tek izah ederek ümmetine nakletmiştir.

Muhakkak temiz bir toplum, temiz ailelerden meydana gelir. Temiz bir ailenin nasıl kurulacağını Hz Peygamber efendimiz şu sözleriyle izah etmiştir. “Baba yaşlandığı zaman nasıl çocukları üzerinde hakkı varsa, çocukların da babaları üzerinde muhakkak ki hakları vardır.(2)

Çocukların babaları üzerindeki en önemli hakkı, şüphesiz çocuklarına seçeceği annedir. Niçin? Çünkü anne çocuğu karnında taşır, emzirir ve terbiye eder.

Geleceğimizin teminatı yavrularımızın, ilk tohumu anne karnında başlar. Çocuk anne ve babadan aldığı genlerle, ilk kişiliğini oluşturmaya başlar, hata bu kişilik yedi göbek geriye gidebilir. Bu hassas nokta o kadar önemlidir ki, bu esnada çocuk anne ve babanın sadece genetik huylarını değil, aynı zamanda sülalenin genetik hastalıklarını da alabiliyor. Örneğin kalp, şeker gibi günümüzün en sorunlu hastalıkları da geleceğimize bu yolla da geçebiliyor.

Muhakkak, annelerin en önemli ulvi görevlerinden birisi de, çocuklarını emzirme görevidir. Kur’anı kerimde bu süre iki yıl olarak açıklanmıştır.(3) Yine bu zaman zarfında çocuk annesinin sütünden alacağı hasletlerle büyümesinin temelini oluşturmuş olacaktır. Bu büyüme çocuğa fiziki, ahlaki hasletlerin yanında, şüphesiz akli oluşumunu da tamamlamasında vazgeçilmez bir etken olacaktır.

Anne şüphesiz çocuğun ilk terbiyecisi ilk öğreticidir. Onu geleceğe hazırlayan en etkili varlıktır.

Tüm bu gerçekleri göz önünde bulunduracak olursak, sağlam bir aile, yıkılmayan bir toplum, örnek bir millet olmanın tek yolunun, mükemmel bir eş ve hayat arkadaşı, seçimi yapmakla olabileceğini anlamakta zorluk çekmeyiz.

Tüm işlerimizde olduğu gibi eş seçiminde de Yüce kitabımız Kur’anı kerim ve Peygamberimiz Hz Muhammet (sav) bu hususta ümmetinin içinde bulunduğu şartlara göre seçenekler sunmuş ve bu seçeneklerin içerisinde en iyi ve hayırlı olanını da ayrıca belirtmiştir.

Bu güzel yolu Hz Peygamberimizin şu sözlerinde bulmaktanız. “Kadın dört şeyi için nikah edilir; malı, soyu, güzelliği ve dini. Sen dindar olanı seç ki elin bereket bulsun.” (4)

Din bir çeşit anlayış ve yaşam tarzıdır. Bu tarz, tüm örf, adet, gelenek ve görenekleri de içinde şekillendirerek mutlaka Allah’ın rızasına uygun olmalıdır. Zira Kur’an-ı Kerim bu konuyu şöyle izah etmektedir. “Allah’a ortak koşan kadınlarla inanmadıkları sürece evlenmeyin.(5) Bu ayet müşriklerle (Allah’a ortak koşanlar) evlenmeyi kadın- erkek bütün müminler için yasaklamaktadır. Hemen akabinde de şu ayeti celileyle de yol göstermektedir. “Saliha kadınlar itaatkardır. Allah’ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını ve mallarını) koruyucudurlar. Yüce Peygamberimiz başka bir hadiste de şöyle buyuruyor. “Erkek için en hayırlı hazine Saliha (örnek ahlakıyla Müslüman) kadındır.(6)

İmam gazali (r.a) kadın seçiminde tüm erkeklere şu vasiyetleri yapmaktadır: Kadına önce dinini sor, namazlarını eksiksiz kılıyor mu ona dikkat et, sonra oruç tutup tutmadığını öğren, sonra edep, haya ve temizliğini öğren, daha da derine in dili tatlı mı yoksa kötü kelime kullanan birisi mi bunları araştır. Sonra anne ve babasına karşı hal ve hareketlerini incele, kadının anne ve babasının da itikadının ve amellerinin düzgün olup olmadığını kesinlikle araştır ve evleneceğin kadını ondan sonra tercih et.(7)

Niçin Yüce Peygamberimiz kadın seçiminde dini ön planda tutuyor ve ümmetine bunları tavsiye ediyor. Çünkü mal ve güzellik bir şekilde gidebilir. Ama kadının öz sıfatı olan din ve güzel ahlak onunla bakidir.

Temiz bir sülale ve soy da en az din kadar önemli bir unsurdur. Çünkü çocuğun asaletli olup, olmaması, geldiği soyla büyük ölçüde orantılıdır. Diğer taraftan evlilikte bakire kadıları tercih etmek için hadis de şöyle buyrulur: Evlenmek için bakire kızları tercih ediniz. Çünkü onlar daha tatlı dilli, kocayı daha tatmin edici ve daha aza kanaat edicidir.(8) Evlenilecek kadının dindarlığı yanında güzel oluşu da tercih nedeni olmalıdır. Çünkü güzel kadın kocasının gönlünü daha fazla hoş eder ve gözünü haramdan korur. Hz. Peygambere hangi kadın daha hayırlıdır” diye sordular. Şöyle buyurdu; Kocası kendisine bakınca neşe ve sevinç verir, emre derhal itaat eder. Kendi malı ve özel yaşantısı konusunda kocasının sevmediği şeyleri yapmaz.(9)

Çok evlilikte eşler arasında adalet ve eşitliğin sağlanması zor olduğu için Kur’an da bu noktaya şöyle dikkat çekilir; “Ne kadar gayret gösterseniz de, eşleriniz arasında adalet ve eşitlik sağlamaya güç yetiremezsiniz. Bu yüzden hiç değilse birine tamamen meyledip diğerini askıda bırakmayın.(10) Diğer yandan Allah’ın Resulü; İki eşi olup da, bunlardan birisine meyleden kimse kıyamet gününde bedeninin yarısı eğik olarak gelir.(11)

Tüm bu deliller, aile içi saadetine dikkat çekmiş, gelecek nesillerimizin sağlıklı yetişmesi için her noktayı düşünmüş ve tüm tedbirleri almıştır. Bu yolları takip eden ailelerin ne kadar mutlu ve mesut oldukları, çevresindeki yaşayan insanlar tarafından bilinmektedir.

Bunlara dikkat etmeyen kişilerden oluşan aileler, çoğu zaman boşanma değilse her akşam kavga ve didişme, bu ailelerin ellerinde şekillenen çocukların hiç birinin sınırı olmadığı gibi, vahşette de akıl almaz işlerin altına imza atmaktadırlar. Evlatlarımızın ellerindeki bıçaklar, enselerimize kadar gelip dayanmış. Bu gün tedbir almazsak, tövbe edip aslımıza dönmezsek yarın çok geç olabilir.

Dipnot:
1. Sahihi Müslim, c. 3 hadis 1459
2. Buhari, Edebül Müfret, 94
3. Bakara Suresi, 233; Lokman Suresi, 14
4. Buharı nikah, 15; Ebu Davut, Nikah,.2; Nesai, Nikah 13
5. Bakara Suresi, 221
6. El Hakim, Müstedrek, 3/333
7. El Gazali el Edep Fiddin s, 49
8. İbni Mace Nikah,.7
9. Ahmet İbni Hanbel, 2/.251; Ebu Davud Zekat, 32
10. Nisa Suresi, 129
11. Tirmizi Nikah,.42; İbni Mace Nikah, 47; Ahmet İbni Hanbel 2/295-347; Ebu Davut Nikah, 38
 

mürmüdük

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
7 Tem 2009
Mesajlar
6,952
Tepki puanı
1
Puanları
0
Yaş
53
Web Sitesi
anadoluhaber.blogcu.com
kadın için erkek vatandır
meyli bundandır erkeğe
Allah rızası oldu mu işin içinde
- "vatan sevgisi imândandır !"
böyle buyrulmuştur Hadîs'te

|Salih MİRZABEYOĞLU - MÜNŞEAT - syf. 86 | 

Bu konuyu görüntüleyen kişiler

Üst Alt