Neler Yeni

Hoşgeldiniz İslami Forum Sayfası

Tüm özelliklerimize erişmek için şimdi bize katılın. Kaydolduktan ve oturum açtıktan sonra, konular oluşturabilir, mevcut konulara yanıtlar gönderebilir, diğer üyelerinize itibar kazandırabilir, kendi özel mesajınızı edinebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca hızlı ve tamamen ücretsizdir, peki ne bekliyorsunuz?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Ramazan-ı şerif duası (1 Kullanıcı)

gamzeli73

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
9 Ara 2006
Mesajlar
103
Tepki puanı
0
Puanları
0
herkim ramazan ayına hürmet için ramazan gece ve günlerinde ramazan duasını okursa , kıyamet günü melekler bu kimseye hizmet etmek için aralarında yarışırlar

RAMAZAN-I ŞERİF DUASI
Allahümme inni eselüke biesmaikel husna
• Ya Allah celle celalüh: Fa’lem ennehu la ilahe ilallah
• Ya Rahmanü celle celalüh: Errahmanü allemel Kur’an
• Ya Rahimü celle celalüh: Ve kanellahü gafurar’Rahiyma
• Ya Malikü celle celalüh: Maliki yevmiddin
• Ya Kuddusü celle celalüh: El’Melikül’Kuddusüs’selamü
• Ya Mütealü celle celalüh: Fetealallahül’melikül’hakkül’mübin.
• Ya Selamü celle celalüh: Vallahü yed’u ila darisselam
• Ya Mü’minü celle celalüh: El’mü’minül’müheyminül’azizül’cebbarül’mütekebbir
• Ya Azizü celle celalüh: Ve kanallahü aziyzen hakiyma
• Ya Halikku celle celalüh : Fetebarekallahü ahsenül’halikıyn
• Ya Musavviru celle celalüh: Hüvellezi yüsavviruküm fil’erham
• Ya Evvelü celle celalüh: Hüvel’evvelü vel’ahiru vez’zahiru vel’batın
• Ya Şekuru celle celalüh: İnne Rabbena leğafurun şekur
• Ya Gafuru celle celalüh: Vallahü ğafurur’Rahıym
• Ya Vedudü celle celalüh: Ve hüvel gafurul’vedud
• Ya Zahiru celle celalüh: Vez’zahiru vel’batın
• Ya Kadıymü celle celalüh: Kaimem bil’kıstı la ilahe illa hu
• Ya Hayyü –Ya Kayyümü celle celalüh: Allahü la ilahe illa hüvel’hayyül’kayyum
• Ya Semiyy’u celle celalüh: Ve hüves’semı’ul’aliym
• Ya Basiyrü celle celalüh: İnnellahe basıyrum bil’ıbadi
• Ya Haliymü celle celalüh: İnnellahe aliyyün haliym
• Ya Azıymü celle celalüh: Ve hüvel aliyyül azıym
• Ya Hakiymü celle celalüh: Ve kanallahü aziyzen hakiyma
• Ya Keriymü celle celalüh: İnnellahe leğaniyün keriym
• Ya Kadiru celle celalüh: Ve hüvel kadiru ala en yeb’ase aleyküm
• Ya Muktediru celle celalüh: İnde meliykim muktedir
• Ya Baisu celle celalüh: İnnellahe yeb’asü men fil kubur
• Ya Rezzakü celle celalüh: Vallahü hayrur’Razikıyn
• Ya Varisü celle celalüh: Velillahi miyrasüs’semavati vel’ard
• Ya Kaviyyü celle celalüh:İnnellahe kaviyyün aziz
• Ya Şehiydü celle celalüh: İnnellahe ala külli şey’in şehiyd
• Ya Mübdiü celle celalüh: Ya Müidü celle celalüh:İnnehu hüve yübdiü ve yüiyd
• Ya Tevvabü celle celalüh: İnnehu kane tevvaba
• Ya Vahhabü celle celalüh: İnneke entel’vehhab
• Ya Celiylü celle celalüh:Zül’celali vel’ikram
• Ya Cemiylü celle celalüh: Fasbir sabran cemiyla
• Ya Vekiylü celle celalüh: Ve kefa billahi vekiyla
• Ya Kafi celle celalüh:Ve kefallahül’mü’miniynel kital
• Ya Veliyyü celle celalüh: Ve hüvel veliyyül hamiyd
• Ya Rabbi celle celalüh: Rabbil’alemiyn
• Ya Ganiyyü celle celalüh: Vallahül ganiyyü ve entümül fukaraü
• Ya Şakiru celle celalüh: İnnallahe şakirun aliym
• Ya Hallaku celle celalüh: Ve hüvel hallakul’aliym
• Ya Muhsinü celle celalüh: Vallahü yühıbbül mühsınıyn
• Ya Kadiru celle celalüh: Vallahü ala külli şey’in kadir
• Ya Mufaddılü celle celelüh: Vallahü zül’fadlil’aziym
• Ya Mün’ımü celle celalüh: Ve yütimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma
• Ya Müızzü celle celalüh:Ya Müzillü celle celalüh: Tüızzü men teşaü Ve tüzillü men teşaü
• Ya Refiy’u celle celalüh:Refiy’udderecati
• Ya Şefiy’u celle celalüh: Men zellezi yeşfe’u ındehu illa biiznih
• Ya Kebiyru celle celalüh: İnnellahe kane aliyyen kebiyra
• Ya Hakku celle celalüh: Fetealallahül melikül hakku
• Ya Berru celle celalüh: İnnellahe hüvel berrür rahıymü
• Ya Vitrü celle celalüh: Veşşef’ı velvetri
• Ya Gaffaru celle celalüh: İnnehu kane gaffara
• Ya Gafiru celle celalüh: Ve ente hayrul ğafiriyn
• Ya Hamiydu celle celalüh: Tenziylüm min hakiymin hamiyd
• Ya Mennanü celle celalüh: Belillahü yemünnü aleyküm
• Ya Baki celle celalüh: Ve yebka vechü rabbik
• Ya Ehadu celle celalüh: Kul hüvallahü ehad
• Ya Samedü celle celalüh: Allahüs’samed
• Ya Metiynü celle celalüh: Hüver rezzaku zül’kuvvetil metiyn
• Ya Hadi celle celalüh: İnnellahe yehdi men yeşa
• Ya Bediy’u celle celalüh: Bediy’ussemavativel’ard
• Ya Aliymü celle celalüh: Ve hüve bikülli şey’in aliym
• Ya Alimü celle celalüh: Alimül’ğaybi veş’şehadeh
• Ya Fettahu celle celalüh: Rabbeneftah beynena ve beyne kavmina bil’hakkı ve ente hayrul fatıhıyn
• Ya Mübiynü celle celalüh: İnna fetehna leke fetham mübiyna
• Ya Mühıytü celle celalüh: Vellahü bima ta’melüne mühiyt
• Ya Kadıyü celle celalüh: Vellahü yakdı bilhakkı
• Ya Hasıybu celle celalüh : Ve kanellahü ala külli şey’in hasıyba
• Ya Nasıyru celle celalüh:Ni’mel Mevla ve nı’men nasıyr
• Ya Vasıu celle celalüh: Ve kanellahü vasian aliyma
• Ya Kahiru celle celalüh: Ve hüvel kahiru fevka ibadih
• Ya Gafiru celle celalüh:İnnellahe yağfiruz’zünube cemiy’a
• Ya Tahiru celle celalüh: İnnellahe yühıbbül mütetahhiriyn
Ya men leyse lehu mislün ve la şebiyhün fil’ardı vela fissemai ve hüves’semiy’ul’aliym. Vela havle vela kuvvete illa billahil’aliyyil aziym.
Ve Sallallahü ala seyyidina Muhammedin(s.a.v) ve alihit tayyibiynet tahiriyne. Bi rahmetike ya Erhamer’Rahimiyn .Vel’hamdülillahi rabbil’alemiyn.
--------------


Allah Celle Celalüh günahlarımızı afetsin, dualarımızı kabul etsin inşallah.
 

muberra

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
26 Tem 2006
Mesajlar
528
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
43
Konum
İSTANBUL
okudum ve duamı yaptım. Allah sizden razı olsun. çok güzel...
 

Bu konuyu görüntüleyen kişiler

Üst Alt